Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2016-09-19

Byggnadsnämnden inrättar arkitekturpris

Fastighetsägare och byggherrar ska uppmuntras till god arkitektonisk byggnadskultur och utomhusmiljö. 

I kommunen finns ett stort antal kulturhistoriskt och estetiskt värdefulla byggnader. Det är alla husägare som var för sig bidrar till att vi kan behålla och utveckla de värdefulla bebyggelsemiljöerna.

Byggnadsnämnden inrättar arkitekturpriset för att uppmärksamma de insatser som medborgarna i kommunen gör, och för att bevara och utveckla såväl befintliga byggnader och bebyggelsemiljöer, som nya.

Den byggnad som vinner första pris får en plakett att montera på huset. De personer som gjort insatsen får diplom.

Prisets kriterier ska vara breda på så sätt att både ny arkitektur, byggnadsvård och privata utemiljöer kan premieras, berättar tillförordnad stadsarkitekt Ola Tollin, som tagit initiativet till det nya priset.

"Positiv upplevelse"

- Det finns många duktiga hantverkare och självbyggare i Nordanstig, som gör kommunen vackrare och mer attraktiv. Detta är viktigt både för oss som bor här och för de som kommer på besök i kommunen, att man får en positiv upplevelse av de byggnader och utemiljöer som finns. Vi är därför glada att det nu inrättas ett pris som premierar de miljöer och byggnationer som vi anser tillföra något extra till Nordanstig som helhet, säger Ola Tollin.

- Det här är ett bra sätt att behålla kommunens kultur och särart, säger byggnadsnämndens ordförande Carin Walldin.

Enskilda medborgare, juridiska personer och organisationer kommer att kunna nominera till priset. Nominerade bygg- eller renoveringsprojekt ska vara slutförda under de senaste två åren och vara belägna i Nordanstigs kommun.

Foto Malin Stålberg

För mer information kontakta

Ola Tollin, tf. stadsarkitekt
0652-362 47
ola.tollin@nordanstig.se

Uppdaterad: 2016-09-30

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner