Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 18 oktober 2018

2016-10-04

Miljonbidrag till fiskevården

Naturskyddsföreningen beviljar pengar för att riva ut två regleringsdammar i Gnarpsån. Kravet som ställs är bland annat att projektet har stor miljönytta. Tidigare har även Sportfiskarna sagt ja till projektet.

Nordanstigs kommun äger sedan försommaren kraftverken i Milsbron och Gällsta. Målen är att göra tolv mil vandringsväg fri för fisken och att gynna den biologiska mångfalden i Gnarpsån.

Det är ambitioner som väl stämmer överens med Naturskyddsföreningens. Därför bidrar föreningen nu med två miljoner kronor till utrivning av de två regleringsdammarna vid kraftverken. Bidraget finansieras genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

"Stort samhällsintresse"

- Vi vet att det finns ett stort samhällsintresse i de här frågorna. Både miljömässigt, men också utifrån de vinster som kan göras i besöksnäringen, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng.

För att bevilja kommunens ansökan ställer Naturskyddsföreningen höga krav på att projektet har stor miljönytta. Särskilt pekar man på nyttan för de hotade arter som finns i och omkring vattensystemet, där några av de arter som nämns är ål, flodnejonöga, flodpärlmussla och flodkräfta. Åtgärderna får heller inte krävas av lagen eller i tillstånden för kraftverken.

Samråd med berörda

- Projektet landar på i storleksordningen drygt nio miljoner kronor inklusive inköp av kraftverken. Vi kommer nu att fortsätta att söka pengar, bland annat från länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Kommunen kommer att begära tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att riva dammarna.

Ett tidigt samråd har hållits med länsstyrelsen. Inom kort kommer kommunen också att kalla berörda parter, som till exempel markägare, till samråd.
I somras beviljade också Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, 100 000 kronor till fiskevårdsprojektet i Gnarpsån.

För mer information kontakta

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

0652-361 12

Uppdaterad: 2016-10-04

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner