Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2016-08-26

Ann-Britt lotsar in i vardagen

Flyktingenheten och Nordanstigs Bostäder satsar gemensamt på en bovärd under en försöksperiod på ett år.

I takt med att flyktingmottagandet ökat de senaste åren har behovet av integrationsinsatser vuxit. Nordanstigs Bostäder och kommunens flyktingenhet har gemensamt identifierat behovet av en resurs som bovärd, för att lotsa in nyanlända i den svenska vardagen. Ann-Britt Hammar, tidigare samordnare på Fröstuna evakueringsboende, anställdes under hösten som bovärd i Nordanstigs kommun. 

Ljusdals kommun har en bovärd sedan några år tillbaka och har positiva erfarenheter. I likhet med oss har de tagit emot en stor andel kvotflyktingar. Många har bott i flyktingläger i flera år och har liten erfarenhet av boendeförhållanden som liknar Sveriges.

Ann-Britt kommer att göra regelbundna besök på alla orter i kommunen där nyanlända bor för att berätta att hon finns och vad hon gör. Regelbundna träffar med eleverna vid SFI-utbildningen och att delta i hyresgästföreningars möten och på integrationsträffar finns även det med i planerna. 

Bovärden ska vara med vid mottagande av kvotflyktingar, in- och utflyttningar, vid besiktningar av lägenheter och informera om vilka rättigheter respektive skyldigheter man har som hyresgäst. 

- Jobbet innebär inte bara att visa nyanlända hur tvättstuga och kök fungerar. En stor del är också att instruera om ekonomiska rutiner vid lägenhetsboende, brandsäkerhetsåtgärder och hur vi sopsorterar, återvinner och använder våra miljöstationer, säger Ann-Britt Hammar. 

Ett stöd för alla hyresgäster, oavsett nationalitet

Bovärdens funktion ska däremot inte förväxlas med fastighetsskötarens, felanmälningar ska hyresgästerna precis som tidigare göra till Nordanstigs bostäder. Bovärden hjälper till med frågor som rör själva boendet. Däremot har Ann-Britt ett nära samarbete med fastighetsskötarna.

- Jag ska fungera som en länk mellan Nordanstigs bostäder och hyresgästen. Jag ska vara ett stöd för alla hyresgäster, oavsett nationalitet, säger hon.

Den hittills största utmaningen för Ann-Britt är att kommunicera när språket inte räcker till, hyresgästen kan många gånger varken engelska eller svenska.

- Då får man ta till kroppsspråk och bilder, förklarar Ann-Britt, som också har tillgång till tolk om det behövs.

Ann-Britt Hammar är anställd av Nordanstigs kommun medan Nordanstigs Bostäder står för resorna.

För mer information kontakta

Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknads- och flyktingenheten
0652-361 49
bente.sandstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2016-11-03

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner