Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 10 december 2018

2017-02-07

Rättvisare taxa och lördagsöppet på Homons ÅVC

En ny avfallstaxa, tidigare renhållningstaxa, börjar gälla den 1 april 2017. I den nya taxan finns små förändringar för hushåll och verksamheter. Den nya taxan innehåller även några nyheter.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny avfallstaxa som börjar gälla den 1 april 2017. Taxan har ändrats för att kommunen ska kunna ge en god och rättvis service och för att minska påverkan på miljön. Taxan höjs något för småhusägare och sänks för företag och fritidshusägare.

Nyheter i avfallstaxan

Avfallshämtning

  • Taxan för sophämtning delas upp i en fast del, grundavgift, och en rörlig del som påverkas av hämtningsintervall och kärlstorlek. Ägare till beboeliga fastigheter ska betala grundavgift.
  • Fritidshus och företag får en sänkning av taxan för sophämtning av det vanligaste kärlet på 140 liter. Småhus får en liten höjning för hämtning av det vanligaste kärlet.
  • En avgift tas ut för byte av abonnemang.

Slamtömning

  • Slamtömning av trekammarbrunnar kommer att ske med avvattnande bil för att minska kostnaderna och de miljöbelastande transporterna.
  • Tömning sker med beprövad teknik som använts under många år.
  • En taxa för tömning av fettavskiljare har antagits.

Service

  • För att öka servicen kommer Homons återvinningscentral att vara öppen varje lördag under sommarperioden.

Foto: Ulf Borin

För mer information kontakta

Anna Heijbel, teknik- och miljöhandläggare
0652-362 84

Uppdaterad: 2018-07-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner