Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2017-02-21

Största befolkningsökningen på decennier

Nordanstig hade en befolkningsökning på 21 personer under förra året. Våra ledande politiker hoppas att trenden nu har vänt.

Sveriges befolkning fortsätter att öka visar Statistiska Centralbyråns senaste statistik.

För Nordanstigs del antydde redan SCB:s halvårssiffror att befolkningen var på väg uppåt. Helårssiffrorna för 2016 visar nu att vi blev 21 fler i kommunen under 2016.

– Mycket glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson, om tisdagens siffror. Det här genererar skatteintäkter och bättrar troligen på elevunderlaget i skolan.

Nordanstig har precis som många andra glesbygdskommuner drabbats av de senaste decenniernas utflyttning. År 2000 minskade som exempel befolkningen med 228 personer, med årliga tapp de följande tio åren på mellan 35 och 90 personer varje år.

De senaste åren har ett trendbrott kunnat skönjas, något som Monica Olsson också tycker sig se.

– Det känns som att det har vänt nu efter att befolkningen minskat under många år. Och det är vi mycket glada för, säger Monica Olsson.

Varje ny kommuninvånare betyder mer i kommunkassan. Ett 20-tal nya invånare ger schablonmässigt drygt 1,1 miljoner kronor om året i skatteintäkter och statsbidrag.

Även kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng, välkomnar de positiva befolkningssiffrorna.

– Det här är ju ett av våra mål, att öka befolkningen och vi ser nu att trenden har vänt. Och jag tror att vi har förutsättningar att fortsätta uppåt med det arbete som görs, till exempel LIS-områden och integrationen av nyanlända, säger Stig Eng.

Foto Ulf Borin.

Uppdaterad: 2017-08-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner