Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2017-03-16

Vi utreder avverkning på utarrenderad mark

Nordanstigs kommun uppmärksammade för en tid sedan en kustnära avverkning i Sörfjärden, Gnarp. Avverkningen – som inte beställts av kommunen ­– har skett på cirka två hektar mark som kommunen äger, men som för närvarande arrenderas ut.

Den kommunala förvaltningen tog i februari därför kontakt med Norrhälsinge miljökontor och Skogsstyrelsen, som är berörda tillsynsmyndigheter. Syftet var att få en bild av avverkningens omfattning och på vems uppdrag den utförts.

Efter att tillsammans med kommunen och miljökontoret ha avsynat platsen har Skogsstyrelsen gjort en åtalsanmälan om misstanke om olovlig avverkning, eftersom den inte anmälts enligt gällande regelverk.

Åtalsanmälan riktas mot det företag som arrenderar marken och som beställt avverkningen. Även kommunen har åtalsanmälts i egenskap av markägare enligt de formella regler som Skogsstyrelsen har att förhålla sig till.

– Kommunen anmäls per automatik eftersom vi äger marken. Kommunen har varken beställt eller godkänt avverkningen. Nu fortsätter vi att utreda vad som hänt och resultatet kommer att presenteras för kommunstyrelsen, säger kommunens teknik- och hållbarhetschef, Mats Widoff.

 

För mer information kontakta

Mats Widoff, verksamhetschef teknik och hållbarhet
0652-361 73

Uppdaterad: 2017-03-16

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner