Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2017-03-21

Så snabb är  bredbandsutbyggnaden

Två av tre hushåll i Gävleborgs län och hälften av företagen hade tillgång till snabbt bredband förra året. Det visar Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2016.

Ännu är det en bit kvar till de regionala bredbandsmålen som säger att 90 procent av hushållen och 95 procent av företagen ska ha tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s år 2020.

– Länet hade kunnat vara ännu längre fram i utbyggnaden om inte bredbandsstöden från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landsbygdsprogrammet varit så kraftigt försenade, säger Karin Jansson, ordförande i Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg.

För att öka tillgången till snabbt bredband i länet har Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi.

Region Gävleborg arbetar med övergripande samordning och samverkan kring bredbandsfrågorna i länet. Tillsammans med centrala, regionala och lokala aktörer bidrar Region Gävleborg till att öka tillgången till snabbt bredband.

Region Gävleborg och kommunerna har startat projektet Fiber till Gävleborg. Projektet bygger fiber för 212 miljoner kronor och målet är att öka möjligheten för cirka 3 000 företag på landsbygden att få tillgång till snabbt bredband.

 

Uppdaterad: 2017-08-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner