Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2017-05-04

Är du förberedd om din vardag vänds upp och ner?

För att öka krismedvetenheten hos allmänheten genomförs 8–12 maj en krisberedskapsvecka över hela landet. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Om en storm slår ut elen under flera dagar, hur gör du då?
Vid en kris måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Det innebär att de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Då är det klokt att vara förberedd och ha en plan för hur du förser dig med dricksvatten, mat, värme och hur du kan ta emot viktig information.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning som riktar sig till alla invånare i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är initiativtagare till kampanjen och fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Enligt en undersökning som MSB gjort inför kampanjveckan är behovet av att informera kring krisberedskap stort. Många vet inte hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag om stora delar av samhällets service inte fungerar.

Vi kommer under veckan att på olika sätt informera om hur du kan förbereda dig inför en kris. En rad informationsinsatser och aktiviteter kommer också att genomföras runt om i länet. Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna hoppas kunna bidra till att väcka gävleborgarnas engagemang för den gemensamma säkerheten och beredskapen.

För mer information kontakta

Torbjörn Hallberg, handläggare risk och sårbarhet, 
Norrhälsinge räddningstjänst
0652-380 57

Uppdaterad: 2018-07-02

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner