Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-05-10

Nya miljoner till strömmande vatten i Gnarpsån

Utrivningsåtgärderna i Gnarpsån är nu helt finansierade efter nytt bidrag från Jordbruksverket.

Jordbruksverket beviljade på tisdagen tre miljoner kronor för att göra Gnarpsån hindersfri igen. Tillsammans med de tidigare bidragen från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-fond och Sportfiskarna innebär beskedet att stora delar av fiskevårdsprojektet är finansierade.

– Nu har vi pengar till hela utrivningen av kraftverksdammarna i Milsbron och Gällsta. Det var de här vi behövde för att slutföra projektet, och det känns jättebra, säger Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

Gynnar biologisk mångfald

Stödet från Jordbruksverkets havs- och fiskeriprogram motiveras bland annat utifrån att åtgärderna är biotopvårdande. Projektet syftar till att återskapa, men också göra viktiga reproduktionsområden för fisk och flodpärlmussla tillgängliga. Det väntas också gynna besöksnäringen genom fiske- och naturturism.

Rivning av kraftverksdammarna kommer att återskapa tio mil fri vandringsväg och 3,5 kilometer strömsträckor som är viktiga för fiskens reproduktion och för den allmänna biologiska mångfalden. Vid Lunnsjön planeras också ett omlöp.

Bekostar grundvattenundersökning

Men pengarna räcker också till den grundvattenundersökning som behöver göras innan en utrivning kan starta, och till att ersätta de enskilda brunnar som skulle kunna påverkas av projektet.
– Det betyder att de som har brunnar som sinar, eller riskerar att sina, får dem åtgärdade, säger Johan Andreasson.

Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng gläds förstås över beskedet om det beviljade projektstödet.

– Det finns ett nationellt intresse för vårt projekt med att restaurera våra kustmynnande åar. Jordbruksverkets stöd betyder att projektet nu kan ta fart på riktigt, säger han.

Återställningen av strömsträckor som den nedanför regleringsdammen i Gällsta, Gnarp, är nu finansierad. Foto: Lars Larsson

För mer information kontakta

Stig Eng, vice ordförande kommunstyrelsen

070-397 63 23

Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare

0650-195 34

Uppdaterad: 2017-05-10

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner