Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-05-17

Föreläsning för viktiga vuxna

Tillsammans med Rädda Barnen bjuder vi in till en gratis föreläsning om traumamedveten omsorg, TMO. En viktig föreläsning om hur vi skapar trygga, stödjande miljöer för nyanlända barn och unga. 

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, elevhälsa, socialsekreterare, boendepersonal, gode män och andra viktiga vuxna som möter nyanlända barn och unga i vardagen och på fritiden.

   Torsdag 15 juni 2017 klocka 13.00-16.30
   Kulturhuset Bergsjögården, biosalongen
   Kostnadsfritt och fika ingår

Anmäl dig senast tisdag 13 juni genom att skicka ett mejl till Bente Sandström. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Föreläser gör Maria Berg, socionom och utbildare i Traumamedveten Omsorg, Rädda Barnen.

Barnets vardagsmiljö viktig

Ett förhållningssätt som Rädda Barnen arbetar med för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta barn och unga som utsatts för traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg har utvecklats av psykologen Howard Bath från Australien, som har lång erfarenhet av att jobba med barn och unga som upplevt trauman.

För att barn och unga som över tid utsatts för allvarliga påfrestningar och traumatiska händelser ska kunna återhämta sig, behöver de en läkande och social miljö. Många traumatiserade barn och unga behöver bearbetande traumabehandling, men en stor del av återhämtningen och läkningsprocessen kan även ske i barnets vardagsmiljö, i relationer med viktiga vuxna, som inte är terapeuter.

Traumamedveten omsorg ska ses som en vägledning och komplement till terapier och behandling.

Positiva relationer till viktiga vuxna är avgörande

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande. Svåra påfrestningar och traumatiska upplevelser under barndomen kan ge allvarliga konsekvenser för barn och ungas hälsa och utveckling.

Aktuell forskning visar att de barn som är särskilt drabbade är de som över tid och vid upprepade tillfällen utsatts för fysiska, känslomässiga och sexuella övergrepp, försummelse, våld i hemmet eller en kombination av dessa. Det kan också handla om barn som utsatts för krigets fasor och flykt från sina hemländer.

För vissa barn blir de stödjande vardagsmiljöerna avgörande för deras fortsatta utveckling. Viktiga vuxna som möter barn och ungdomar i skolan och på deras fritid, behöver stötta, vägleda och ibland sätta gränser för de här barnen som ibland visar beteen­den som kan vara både svårbegripliga och utmanande.

För mer information kontakta

Bente Sandström, 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2017-05-19

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner