Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-05-27

Förbättrad attityd till företagande

Attityderna till företagande har förbättrats i kommunen det senaste året. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet i kommunerna.

Överlag anser företagarna att företagsklimatet i Nordanstig blivit bättre. Nordanstigs politikers, och i ännu högre grad tjänstemännens, attityder har också förbättrats. Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande visar på en svag minskning, men från en hög nivå.

Upphandling krångligt

Hur kommunen tillämpar lagar och regler får sämre betyg av företagen för andra året i rad. Ändå är omdömet godkänt. Här kan man fundera om det finns ett samband mellan företagens minskande nöjdhet och förfarandet vid offentlig upphandling. De två kurvorna följer varandra och det är känt att offentlig upphandling av många uppfattas som både krånglig och emellanåt ologisk.

Nordanstig placerar sig en god bit över rikssnittet på frågan om i vilken utsträckning kommunens verksamheter konkurrerar med privata. Inte särskilt visar det sig, och konkurrens från kommunen är alltså inget stort problem i kommunen, enligt företagarna.

Infrastruktur viktig

Kommunens information till företagen får ett bättre betyg och företagen anser sig i högre grad informerade. Svaren når den högsta nivån sedan 2010.

Kompetensförsörjning är ett problem för många sektorer och ett som delas med de flesta kommuner. Årets mätning visar att företagen i Nordanstig har stora bekymmer att rekrytera relevant kompetens. Problemen upplevs som de största hittills.

Fungerande infrastruktur är viktigt. Väg- och tågförbindelser får sämre betyg, liksom tele- och IT-nät. Omdömet är knappast förvånande efter höstens släckning av ett 20-tal telestationer i vår kommun.

Stabilt företagsklimat

Sammantaget visar årets mätning att företagsklimatet i kommunen är stabilt och att företagen anser att det blivit något bättre. Det finns utrymme att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen och det är något som bör prioriteras ännu mer, visar enkäten, som besvarats av 95 företag verksamma i kommunen.
– Det är ungefär som förväntat. Vi har nu möjlighet att jobba tillsammans med företagen för att göra verklighet av vår nya hållbara tillväxtstrategi, säger näringslivsutvecklare Barbro Björklund.


 

– Det finns ett bra samarbete mellan företagarna och man hjälper varandra med allt från stort till smått, säger Daniel Jakobsson på Bergsjö Kiosk & Spel. Foto: Carina Söderberg

För mer information kontakta

Barbro Björklund, näringslivsutvecklare

0652-360 16

Thord Wannberg, verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation

0652-361 68

Uppdaterad: 2017-05-27

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner