Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2017-06-13

Elevflytt skjuts på framtiden

Tidigast hösten 2018 kan en flytt av sexorna tillbaka till skolan i Hassela bli aktuell, sedan kommunfullmäktige på måndagskvällen återremitterat ärendet.

Efter en lång och stundtals intensiv debatt beslutade kommunfullmäktige på måndagskvällen att återremittera frågan om att flytta årskurs 6 tillbaka till Arthur Engbergskolan i Hassela. Initiativet till återflytten av eleverna togs i början av maj av utbildningsutskottet efter förslag från en lärargrupp vid skolan.

"Litar på professionen"

Förespråkare för förändringen sade i fullmäktige sig bland annat vara trygga med professionens bedömning av möjligheterna att redan i höst ta tillbaka de sju eleverna. Ärendet har inte beretts av kommunens tjänstemän.

"Otillräckligt underlag"

Från den andra sidan argumenterades för att underlaget för att fatta beslut var otillräckligt, och för bristen på facklig förankring innan ärendet gått upp till beslut.

Med röstsiffrorna 13 mot 16, och två nedlagda röster, skickades ärendet med en så kallad minoritetsåterremiss tillbaka till kommunstyrelsen för beredning. Det betyder att ärendet kan gå upp i kommunfullmäktige först i höst, och att en eventuell flytt av sexorna från Bergsjö centralskola till Arthur Engbergsskolan troligen kan ske tidigast hösten 2018.

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande

073-275 56 92

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande

070-397 63 23

Uppdaterad: 2017-06-13

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner