Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-06-14

Ovana paddlare avråds från strömsträcka

Fiske- och biotopåtgärder har försvårat paddling i delar av Harmångersån. Ovana kanotister uppmanas att undvika sträckan.

Kanotister utan, eller med måttlig vana avråds från att paddla på en strömsträcka av cirka 800 meter nedströms järnvägsbron i Harmångersån. Bedömningen är att stenblock som placerats ut i vattendraget i fiske- och biotopvårdande syfte har gjort sträckan alltför farlig för ovana paddlare.

Sträckan krävde redan innan åtgärderna paddlingsvana och bedöms nu som tämligen avancerad.

Strömsträckan kan istället passeras till fots vid sidan om ån. En intilliggande väg öster om sträckan kan då användas. Lämplig sjösättningsplats efter passage är vid vägbron uppströms Holm.

Det finns risk för att kanotister överraskas av strömsträckan. Kommunen kommer därför med hjälp av Harmångers fiskeområde att snarast sätta upp skyltar som i god tid varnar för strömsträckan och de nya förutsättningarna.

Provpaddling kommer att genomföras under vecka 25, och vissa justeringar av stenblock kan komma att bli aktuella.

– Från kommunens sida är det angeläget att man kommer fram till en lösning som fungerar för både fiske- och biotopvården, och för kanotturismen, säger Mats Widoff vid Nordanstigs kommun.För mer information kontakta

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

0652 – 361 12

andreas.johansson@nordanstig.se

Uppdaterad: 2017-06-19

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner