Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-06-21

Ostkustbana och E4 vinnare i nytt gränsprojekt

Kartan stämmer som bekant inte alltid överens med verkligheten. Det vill vi nu ändra på.

I ett treårigt projekt kommer gränspunkter att inventeras i vår kommun. Syftet är bättre överensstämmelse mellan fastighetsgränserna i fält och den digitala registerkartan.

Cirka 800 fastighetsägare berörs av arbetena. Projektet innebär också ett nytt sätt för samverkan mellan markägare, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och kommunerna, och finansieras av EU:s landsbygdsprogram, KUA-fonden och av Strangellska- och Norinska stiftelserna.

Snabbare byggstart

De fastigheter som berörs ligger i ett stråk mellan Sundsvalls och Hudiksvalls kommuner. I dagarna skickas information till fastighetsägare i de norra delarna, medan markägare i söder får information under de följande två åren.

Inom området finns de korridorer som nu är aktuella för ny E4 och Ostkustbanans dubbelspår. Gränsprojektet väntas ha positiv inverkan på projekten och snabba på byggstarten. En viktig del i stora infrastrukturprojekt är inmätning av gränser, ett arbete som då alltså redan är gjort genom kommunens gränsprojekt.

"Gynnar biotopskyddet"

En annan vinst är ett tryggare utgångsläge för markägare i de områden som blir aktuella för byggena. Kommunen kommer tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, att bjuda in till informationsmöten.

– Från kommunens sida är det värdefullt att kunna bidra till att förbättra den digitala kartans kvalitet. Det gynnar Nordanstigs skogsägare som har stora ekonomiska värden att förvalta, och det gynnar också arbetet med biotopskyddet, säger projektledaren Ingeli Gagner, vid näringslivskontoret.

Arbetsmarknadsprojekt

Inventeringen i fält görs av Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt, av personer i utanförskap. Arbetet ger dem erfarenheter av lantmäteri, som i dag är ett nationellt bristyrke. Lantmäteriet sköter sedan inmätning med hjälp av precis GPS-utrustning. Arbetena kontrolleras av Skogsstyrelsen och fastställs av erfarna lantmätare.

Projektet ska vara avslutat 31 december 2019. Då ska 20 000 hektar vara täckt och uppskattningsvis 2 300 råstenar och -stolpar vara koordinatsatta. Dessutom kommer kartan äntligen att stämma med verkligheten.

 

Råstenar och stolpar på rätt plats i förhållande till kartan är viktigt. Vårt nya gränsprojekt höjer kvaliteten på den digitala kartan. Foto: Linnéa Boväng/Skogsstyrelsen

För mer information kontakta

Ingeli Gagner, projektledare

070-392 12 60

ingeli.gagner@nordanstig.se

Lisa Wik Persson, Skogsstyrelsen

026-23 51 08

lisa.wikpersson@skogsstyrelsen.se

Uppdaterad: 2017-06-21

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner