Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-08-31

Medborgarenkäten 2017 – Tyck till om Nordanstig!

Känner du dig trygg i Nordanstig och får du den service du vill ha?

Hur är utbudet av idrott, kultur, affärer, kaféer och restauranger? Och vad tycker du om till exempel skolan, renhållningen eller omsorgen?

Statistiska centralbyrån skickar på kommunens uppdrag i år en medborgarundersökning till 800 slumpvis utvalda invånare i vår kommun. Enkäten landar i brevlådorna under första veckan i september.

Tre delar

Förutom frågor om verksamheterna och den service som kommunen erbjuder, består medborgarundersökningen av ytterligare två delar. En del handlar om trygghet, bostadssituationen och möjligheterna till arbete. Den sista delen handlar om delaktighet; vilket inflytande du upplever dig ha och möjligheterna att komma i kontakt med våra politiker och ditt förtroende för dem.

Gör vi rätt saker?

Är du en av dem som får medborgarenkäten? I så fall vill vi veta vad du är nöjd med och vad du tycker kan bli bättre. Dina synpunkter är viktiga och ger dig möjlighet att bland annat påverka servicen i kommunen. Lite förenklat kan man säga att medborgarundersökningen hjälper oss att se om vi gör rätt saker.

Du kan välja att svara antingen på pappersenkäten du får hemskickad eller på webben där den också finns på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten kan också beställas på arabiska, och i det förbrev som skickats ut finns mer information. Oavsett hur du svarar är du anonym.

Ju fler, desto bättre

Det här är fjärde gången som vi genomför medborgarundersökningen. För att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt är det angeläget att så många som möjligt svarar. Resultatet kommer sedan att sammanställas under hösten och presenteras på nordanstig.se.

Det här är en bra chans att påverka vår service till dig. Ta den – för din medverkan är viktig!


För mer information kontakta

Mats Widoff, kvalitéts- och utvecklingschef

0652-361 73

mats.widoff@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-07-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner