Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-08-28

"Det är roligt att se människor utvecklas"

Sedan augusti är Andreas Mossnelid kommunens fritidskonsulent. Hans uppdrag är att verka för en aktiv och meningsfull fritid för ungdomar i Nordanstigs kommun. 

Andreas är utbildad gymnasielärare och arbetade under tio år på Bromangymnasiet innan han sommaren 2013 sadlade om till integrationsutvecklare på Albo och Ängbo HVB-hem. Men under året har verksamheten på bland annat Albo avvecklats, då behoven inte längre kräver flera HVB-hem. Andreas såg det som en möjlighet att pröva något nytt. 

– Jag tycker det är spännande med människor, kanske allra helst olikheter hos människor. Det är också intressant och roligt att se människor utvecklas. Då är det tacksamt att möta barn och unga, där får man så snabbt se resultat, säger Andreas Mossnelid.

Som fritidskonsulent kommer Andreas stötta och samverka med föreningar och de föreningsledda ungdomsgårdarna i kommunen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med ungdomssamordnare Christin Hübenette. De kommer gemensamt jobba för att främja barn och ungas hälsa, delaktighet och inflytande, som är ett av kommunens prioriterade folkhälsomål 2015–2018. 

– Jag har hittills fokuserat på att etablera så många kontakter som möjligt, och orientera mig i vad som har gjorts tidigare och hur verksamheterna ser ut i dag. Min ambition är att knyta kontakter och samverka med de parter som är inblandade i fritiden för ungdomarna i kommunen. Det kan vara föräldrar som är engagerade i ungdomsgårdarna, ledare i föreningar och inte minst ungdomarna själva. 

Funktionen som fritidskonsulent är tidsbegränsad och avslutas i december 2018. Andreas ambition är att han vid det laget skapat engagemang och hittat former för kontinuitet i verksamheterna, något han ser som en stor utmaning.

– I december 2018 hoppas jag att ungdomar, föreningar och föräldrar upplevt att de har haft ett stöd i vår gemensamma ambition: att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för ungdomar i Nordanstig.

För mer information kontakta

Bente Sandström, enhetschef
0652-363 38
bente.sandstrom@nordanstig.se

Andreas Mossnelid, fritidskonsulent
070-578 31 40
andreas.mossnelid@nordanstig.se

Uppdaterad: 2017-09-11

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner