Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2017-11-20

Allt fler niondeklassare avstår alkohol och tobak

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland 16-åringar i Gävleborgs län. Andelen som någon gång konsumerat alkohol, druckit hembränt och som alkoholdebuterat tidigt har minskat i årets CAN-undersökning.

Folkhälsoarbetet i Gävleborg utgår från Folkhälsoprogrammet där det övergripande målet är en god och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg. Undersökningen av niondeklassarnas drogvanor sker enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s, instruktioner.

– I Gävleborg har vi en stor regional satsning på de här frågorna därför är det glädjande att utvecklingen på flera områden går framåt. För att driva arbetet för en jämställd och jämlik hälsa är en kontinuerlig uppdatering av läget, bland annat när det gäller ungas alkoholvanor, viktig, säger Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden.

Statistiskt säkerställd nedgång

Årets undersökning om alkohol, tobak och narkotika bland skolelever i årskurs 9 i Gävleborgs län visar att de senaste årens trend med färre 16-åringar som dricker alkohol eller använder tobak håller i sig.

Nedgången är statistiskt säkerställd jämfört med förra mätningen när det gäller andelen som någon gång konsumerat alkohol, druckit hembränt under de senaste 12 månaderna, samt andelen som konsumerat alkohol vid 13 års ålder eller tidigare. Även andelen pojkar som snusar har minskat. Andelen narkotikaanvändare är dock oförändrad jämfört med den senaste mätningen 2014.

Skolan och föräldrar har en viktig roll

I enkäten undersöks också om eleverna haft undervisning om alkohol, narkotika och tobak under läsåret. Andelen som angett att de har haft ANT-undervisning har minskat över tid. I årets undersökning anger över hälften av eleverna att de inte har haft undervisning om alkohol, narkotika och tobak.

Föräldrarna spelar en viktig roll för ungdomarnas beteende. Sex procent av eleverna i Gävleborg anger att deras föräldrar accepterar att de röker cigaretter eller snusar, dricker sig berusade eller använder narkotika.

– Vi ser flera skillnader mellan denna grupp elever och övriga. Bland annat är andelen tobaksanvändare och riskkonsumenter av alkohol högre bland elever med tillåtande föräldrar, säger Evelina Johansson, utredare vid Samhällsmedicin, Region Gävleborg.


För mer information kontakta

Anna Haapala, ANDT-samordnare, Nordanstigs kommun

0652-362 31

anna.haapala@nordanstig.se

 

Evelina Johansson, Region Gävleborg

026-15 65 84

evelina.johansson@regiongavleborg.se

Uppdaterad: 2017-11-20

Sidansvarig: Lars Larsson, komminikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner