Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2017-11-21

Vårt näringslivskontor blir lotsplats i miljonprojekt

Det finns en stor och outnyttjad potential bland personer med invandrarbakgrund. Genom projektet ”Företagande på lika villkor” ska näringslivskontoren i tre kommuner underlätta för målgruppen att starta hållbara företag.

Det är Tillväxtverket som nu beviljat sex miljoner kronor av projektets sammanlagda budget på drygt nio miljoner. Mellanskillnaden utgörs av arbetad tid från samarbetspartners som Coompanion, Almi, CUL, CFL och Chamber Trade Sweden.

Många goda idéer

Många av Sveriges invånare har i dag invandrarbakgrund. Med sig har de ibland erfarenhet av entreprenörskap och dessutom många goda idéer. Projektet ger deltagarna hjälp och möjlighet att utveckla idéer och att odla den kunskap som redan finns och som i närtid eller på sikt kan leda till nya och hållbara företag.

”Företagande på lika villkor” drivs av Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) tillsammans med Nordanstigs och Söderhamns kommuner. I kommunerna blir näringslivskontoren den mötesplats som ska hjälpa till att lotsa personerna till att bli företagare som bidrar till näringslivet och samhället i stort.

Avstamp i Bollnäsmodellen

Ungefär 800 personer ur målgruppen kommer att bjudas in till informationsmöten, där runt 300 går vidare till rådgivning och utbildning kring entreprenörskap. Av dem bedöms ett hundratal vara mogna för enskild handledning och starta eget-utbildning.

Hela processen sköts av projektledningen och följer den framgångsrika Bollnäsmodellen. Nordanstigs näringslivskontor får en stöttande funktion:

– Redan i dag kommer det in killar och tjejer som har sin bakgrund i andra länder och frågar hur de gör för att starta företag. Vår roll på näringslivskontoret blir att finnas till hands och lotsa vidare, säger Ingeli Gagner, näringslivsstrateg.

40 nya företag

Målet är att projektet vid sitt slut ska ha genererat 40 nya företag.

Tillväxtverket säger om sitt beslut att bevilja pengarna, att projektet stämmer väl överens med Tillverksverkets syfte och bedöms ha stor potential att uppnå goda resultat.

Projektet startade 1 oktober i år och pågår till 16 december 2019.

 

För mer information kontakta

Barbro Björklund, näringslivsutvecklare, Nordanstigs kommun

0652-360 16

Ingeli Gagner, näringslivsstrateg, Nordanstigs kommun

070- 392 12 60

Karin Snell, kommunikatör, Hudiksvalls Näringslivs AB

0650-55 66 22

Uppdaterad: 2017-11-21

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner