Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2018-02-13

Fullmäktige säger ja till elevflytt efter votering

Hasselasexor kan komma att gå på Arthur Engbergskolan i Hassela från höstterminen 2018. Men förändringen ska ske inom den befintliga budgetramen. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Förslaget att flytta Hasselaeleverna i år 6 från Bergsjö till Hassela kom från utbildningsutskottet. Redan i juni 2017 var frågan uppe till avgörande, men då beslutade fullmäktige att återremittera ärendet. Skälet var att man ville utreda de ekonomiska konsekvenserna, säkerställa pedagogik och kvalitén i undervisningen, men också ge tid för facklig samverkan enligt medbestämmandelagen.

Klubbades med tillägg

Skolans verksamhetschef har utifrån kommunens ekonomiska läge förordat avslag. Ledningsutskottet har också konstaterat att kommunens budget för åren 2018–2020 inte rymmer de 5,2 miljoner kronor som verksamheten bedömer att effekterna av en flytt skulle kosta.

Sedan tidigare och efter omröstning hade kommunstyrelsen beslutat – med undantag för ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna – att stödja förslaget om en flytt av sexorna. Dock gjordes tillägget att det ska ske inom den befintliga budgetramen.

Flytt inom budgetram

Kommunstyrelsens förslag var ett av två som kommunfullmäktige hade att ta ställning till på måndagen. Det andra var utbildningsutskottets ursprungliga förslag om en flytt av eleverna utan budgetbegränsningar.

Efter debatt och votering beslutades att Hasselas elever får möjligheten att gå sitt sjätte år på hemorten med de merkostnader en flytt kan innebära tagna ur Arthur Engbergskolans befintliga budget.

En samlad opposition med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

För mer information kontakta

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

073-275 56 92

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande (C)

070-397 63 23

Eva Fors, utbildningschef

0652-362 22

Uppdaterad: 2018-02-20

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner