Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2018-02-16

Ny E4 dras väster om Harmånger

Av sex tänkbara alternativ till dragning av ny E4 vid Harmånger har Trafikverket nu valt alternativ A3. Det betyder att den nya Europavägen kommer att ledas strax väster om samhället.

Trafikverket anser att samtliga sex alternativ har både för- och nackdelar. Valet av A3 bygger enligt verket på en samlad bedömning av hur väl alternativet uppfyller trafiksäkerheten och framkomligheten samt effekter, risker och lönsamhet.

– Det här var inte det alternativ som vi från kommunens sida förordat. Men från vår synvinkel var det här det näst bästa, säger ledningsutskottets ordförande, Stig Eng.

Möjligheter att utvecklas

Han betonar att det nu är viktigt att trafikplatserna vid Harmånger – men också på resten av sträckan – placeras rätt för att ge orterna bra möjligheter att utvecklas.

För Harmångers del är en tänkbar placering av trafikplats strax nordost om Prästberget inte långt från samhället.

– Placeringen är jätteviktig och det arbetet kommer att börja ganska snart, säger Stig Eng.

Projektering startar direkt

Vidare norrut tänker sig Trafikverket att en ny E4 går på landbro över jordbruksmarken, och det är en lösning som Stig Eng tror mycket på. Norr om jordbruksmarken planeras en på- och avfartsplats.

Sträckan Harmånger–Gnarp byggs i den sedan tidigare valda korridoren B-C-D förbi Jättendal, Bäling och Gnarp. Projekteringen startar direkt och byggstarten är nu planerad till våren 2022. Trafikverkets bedömning är en byggtid på tre år.

Eget parallellt vägnät

Trafikverkets målsättning är en ny mötesseparerad E4. Hastigheten blir 110 km/h med planskilda korsningar och möjlighet för långsamtgående fordon, gående och cyklister att färdas på ett separat vägnät.

– Det finns många fördelar med den valda sträckningen. Trafikplatsernas placering gör att kopplingen till Harmånger blir god, samtidigt som buller och barriäreffekter i samhället minskar, säger Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren.

För mer information kontakta

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande

070- 397 63 23

Kerstin Holmgren, projektledare

010-123 73 92

Uppdaterad: 2018-02-16

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner