Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2018-02-19

Numera är vår anslagstavla digital

Ny lagstiftning ställer krav på väl synliga digitala anslagstavlor på kommunernas webbplatser.

Från 1 januari 2018 ska varje kommun, landsting och region ha en digital anslagstavla väl synlig på sin webbplats – helst på startsidan.

Med den nya lagen försvinner kravet på fysisk anslagstavla, till exempel i kommunhusets entré. Det som anslagits på den fysiska anslagstavlan ska vid årsskiftet flyttas över till den webbaserade anslagstavlan och finnas kvar där tills överklagandetiden gått ut.

Protokoll och delegationsbeslut

Även kravet att annonsera fullmäktiges sammanträden i ortstidningen försvinner i och med den nya lagen.

Den digitala anslagstavlan ska innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden med tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas. Justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas ska också anslås.

Allmänhetens dator i kommunhuset

På den digitala anslagstavlan anslås också besvärstiden för justerade protokoll, och ska innehålla upplysningar om hur beslut kan överklagas. Denna uppgift ska alltid finnas med och framför allt innehålla information om tiden för överklagan.

Innehållet på anslagstavlan ska vara tillgängligt även för de invånare som av någon anledning inte är bekväma med att söka informationen digitalt. Därför finns en dator tillgänglig i kommunhusets entré i Bergsjö, där receptionens personal kan bistå den som så önskar.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare

0652-361 03

eva.engstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-02-19

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner