Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2018-02-19

Viktig satsning för utlandsfödda kvinnor

Nu har projektet eXtra stöd i Gävleborg rullat igång. Ambitionen är att ge utlandsfödda personer, främst kvinnor, som står särskilt långt från arbetsmarknaden större chans att få jobb.

Projektet ska pågå till den 30 juni 2020 och finansieras med 39 miljoner kronor från Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Region Gävleborg är samordnare för projektet som består av delprojekt i länets alla kommuner i samarbete med Arbetsförmedlingen.

För att underlätta för deltagarna att få ett jobb ska individuella lösningar tas fram för var och en. Bente Sandström är delprojektledare i Nordanstigs kommun:

– Det kan vara olika lösningar, till exempel SFI-undervisning i kombination med praktik, förstärkt språkträning, utbildning i arbetsmarknadskunskaper och hur det svenska samhället fungerar. Det är också viktigt att insatserna och hela projektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling. Det gäller alla projekt som stöds av Europeiska Socialfonden.

Formerna kommer att variera från mer individuella aktiviteter till aktiviteter i grupp. Deltagarna kan vara med från några månader upp till ett år.

– Både deltagarna själva och samhället i stort har allt att vinna på att de kommer ut på arbetsmarknaden, säger Bente Sandström. Med det här projektet vill vi korta vägen till en egen försörjning. Vi vill se möjligheterna för var och en och ge dem ett extra stöd som de hittills inte kunnat få.

För mer information kontakta

Bente Sandström, delprojektledare och enhetschef Arbetsmarknads- och flyktingenheten
0652-363 38
bente.sandstrom@nordanstig.se

Här kan du läsa mer om projektet eXtra stöd i Gävleborg.länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-02-20

Sidansvarig: Cecilia Larsdotter, kommunikatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner