Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2018-03-01

Ökad biologisk mångfald med naturligare reglering

En naturlik stentröskel ska reglera vattennivån i Ängbodtjärnen till nytta för fisk och andra vattenlevande organismer. Nu begär kommunen att få riva regleringsdammen vid Andersfors.

På onsdagen skickade Nordanstigs kommun in ännu en ansökan till mark- och miljödomstolen. Kommunen vill riva regleringsdammen i Gimmaån vid Ängbodtjärnen i Andersfors cirka 7 kilometer väster om Bergsjö, och ersätta den med en stentröskel för en mer naturlig reglering av vattennivån. Sedan tidigare har Nordanstigs kommun ansökt om att få riva kraftverksdammarna vid Milsbro och Gällsta i Gnarpsån.

Gynnar besöksnäringen

Gimmaån är en del av Harmångersåns avrinningsområde. Den nuvarande regleringen är ett hinder för fiskvandring och rivningen kommer att gynna vandringen och stärka den biologiska mångfalden i vattendraget. Syftet är också att förbättra möjligheterna för besöksnäringen i kommunen.

Regleringsdammen finns där en väg korsar Gimmaåns utlopp ur Ängbotjärnen. Åtgärderna bedöms inte påverka kulturmiljöer, bebyggelse eller andra fasta installationer förutom själva regleringsdammen. Vägbrons funktion påverkas inte heller. En badbrygga och kanotupptagningsplatsen kommer dock att behöva flyttas en kortare sträcka.

Start sommaren 2019

Skulle mark- och miljödomstolen bevilja rivning kommer arbetena att utföras med miljögodkända maskiner och utbildad personal, och i enlighet med de försiktighetsprinciper som gäller.

Arbetena bedöms kunna genomföras sommaren 2019 under förutsättning att domstolen beviljar rivningstillstånd.


För mer information kontakta

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

0652-361 12

Uppdaterad: 2018-03-01

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner