Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2018-03-16

Projektstöd till interkulturell dialog

Är du eller din organisation engagerad i kulturlivet i länet? I så fall kan det finnas nya pengar att söka. Kravet är att projektet ska gynna den interkulturella dialogen.

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd avsätter 750 000 kronor för att ge kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer (ideella föreningar, stiftelser, studieförbund med flera) möjlighet att genomföra kulturinsatser för att främja den interkulturella dialogen i länet.

Kreativa aktiviteter

Syftet är att människor med olika kulturell bakgrund ska ges möjlighet att påverka, ta del av och delta i skapande kulturaktiviteter för att bidra till delaktighet i det regionala kulturlivet.

Genom kulturverksamhet och kreativa aktiviteter främjas interkulturella möten. Människors grundläggande behov av kulturupplevelser tillgodoses också.

Ökad delaktighet

Ambitionen med interkulturell dialog är att ha ett förhållningssätt som inkluderar personer med olika kulturell bakgrund. Det ska bidra till ökad delaktighet, gemenskap och inflytande.

Högsta belopp för en ansökan är 50 000 kronor.

Sista dag för att söka är 15 april 2018 och handläggningstiden beräknas till cirka fyra veckor. Senast 15 november ska projektet vara avslutat och redovisas senast 15 december.


För mer information kontakta


Tomas Östergårds, Region Gävleborg
tomas.ostergards@regiongavleborg.se
026-15 59 50

 

Barbro Björklund, Nordanstigs kommun

070-690 89 60

barbro.bjorklund@nordanstig.se

 

Ingeli Gagner, Nordanstigs kommun

070-392 12 60

ingeli.gagner@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-07-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner