Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2018-03-23

Extrapengar ger hopp om bredare E4

Vikten av en fyrfältsväg genom Nordanstig stod överst på agendan när kommunföreträdare träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth i Ilsbo på torsdagen.

Under ett två timmar långt lunchmöte på torsdagen förde företrädare för vår kommun fram vikten av infrastruktursatsningar på landsbygden i ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Samtalet kom mycket att handla om Trafikverkets planer på ny E4 genom Nordanstig och behovet av fyrfältsväg.

Målet är dubbla körfält

Kommunen har under lång tid förespråkat två körfält i vardera riktningen, medan Trafikverket anser att 2+1-väg uppfyller de krav som ställs på en ny Europaväg. För att bygga fyra körfält kräver Trafikverket att kommunen går in och medfinansierar bygget med 150 miljoner kronor.

Hans-Åke Oxelhöjd är verksamhetschef i Nordanstigs kommun med ansvar för utvecklingsfrågor. Han ville i mötet med Tomas Eneroth lyfta fram rättviseperspektivet.

– Är det rimligt att små kommuner i glesbygd ska gå in med medfinansiering? Om vi ska ha den modellen är det bara de stora och rika kommunerna som kan få bra vägar, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Positivt besked

Han är nöjd efter ministerns besök och tycker sig fått förståelse för vår ståndpunkt kring medfinansiering och det orimliga i att små kommuner lägger stora pengar på statliga vägar.

Tomas Eneroth hade med sig beskedet att regeringen nu lägger ytterligare 100 miljarder kronor just för att minska behovet av medfinansiering, något som Hans-Åke Oxelhöjd ser som mycket positivt.

– Nu tar diskussioner vid med Trafikverket utifrån ministerns besked. Vi vill veta hur extrapengarna mot medfinansiering påverkar möjligheterna till en fyrfältsväg, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

"Hela Sverige ska leva"

Han var också nöjd med hur tydlig infrastrukturministern var över vikten av rimliga förutsättningar för landets alla delar.

– Vi känner oss hoppfulla, dels över att regeringen säger sig vilja minska medfinansieringen i infrastrukturprojekten, men också för att Tomas Eneroth var så tydlig med att hela Sverige ska leva.

Torsdagens träff hölls på verkstadsföretaget SMP Parts i Ilsbo. Senare under dagen gjordes bland annat en rundvandring på företaget där representanter för SMP och Plyfa i Hassela deltog.

Ministerbesöket arrangerades av Socialdemokraterna, och från kommunen deltog även kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson och Arbetarekommunens ordförande Ola Wigg.

Ola Wigg, Hans-Åke Oxelhöjd, Monica Olsson, Fredrik Lentz, Plyfa, Tomas Eneroth, Jussi Jusélius, Plyfa och Hans Hanses, SMP Parts.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef, Samhällsutveckling och kommunikation

070-628 61 38

hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-03-23

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner