Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2018-04-09

Undvik vattenskador då snön smälter

Med den stora mängd snö som ligger i vår kommun finns framöver risk för översvämningar när vädret blir mildare.

Så länge nätterna är kalla, är avsmältningen långsam och riskerna för översvämning mindre. För att minska riskerna för att få in vatten i din fastighet kan denna checklista vara till hjälp. Ni som har fastigheter i ett område där ni vet att vatten ofta samlas eller riskerar rinna in kan redan nu underlätta avrinning och skapa barriärer.

 

Så undviker du skador av smältande snö och is:

 • Se upp för snö- och isras från tak
 • Skotta bort snö och is från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare. Då har vattnet möjlighet att rinna ner i marken istället för att samlas intill husväggen
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp
 • Se till att avloppsbrunnar inte är igensatta eller igenisade
 • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning i källaren
 • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp bakvägen.

 

Om det finns RISK för översvämning eller om skadan redan skett:

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp en vall av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös så fort som möjligt om vatten samlas i fastigheten
 • Om vattnet kommer via avloppet kan du täta golvbrunnarna genom att lägga en filt eller en matta med en rejäl tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis hemsidor hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst
 • Vid en akut situation där din egen förmåga inte räcker till – ring 112

 

För mer information kontakta

Malin Lindberg, beredskapssamordnare

Norrhälsinge räddningstjänst

070-250 66 52

Uppdaterad: 2018-04-09

Sidansvarig: Webbredaktionen

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner