Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 20 juni 2018

Fritt val av hemtjänst - LOV

Du väljer själv utförare för din hemtjänst

Du som har beslut om hemtjänst kan välja din utförare

Som kund kan du nu välja mellan olika utförare som bedriver omvårdnad och servicetjänster. Det innebär att du har möjlighet att välja den utförare av hemtjänst som du uppfattar ger den bästa kvalitén av dina omvårdnads- och serviceinsatser (hemtjänstinsatser).

Alla utförare som uppfyller kommunens krav blir godkända

Alla utförare som uppfyller kommunens krav för godkännande blir godkända men det är kommunen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Vi har ingen begränsning i antalet utförare. Kunderna själva väljer sin utförare, som i sin tur godkänns av kommunen om kraven för utförare uppfylls.

Vi presenterar de utförare som är godkända på vår webbplats

De utförare som är godkända av kommunen hittar du på sidan Godkända utförare.

Du kan också få skriftlig information från biståndshandläggaren.

Gör så här för att välja utförare eller avstå från att välja

Är du redan beviljad hemtjänst och är intresserad av att välja utförare av dina insatser, tar du kontakt med din biståndshandläggare.

Kommunens taxa gäller för alla utförare

Kostnaden för dig som kund är densamma oavsett om du väljer kommunen som utförare eller ett privat alternativ. Du betalar enligt den taxa som gäller i kommunen.

Taxor, läs under rubriken Serviceavgift på sidan Taxor, avgifter

Bakgrund

Lagen om Valfrihet (LOV) kom 2009

Den 1 januari 2009 trädde en ny lag i kraft, Lag Om Valfrihetssystem (LOV). Lagen innebär att kommunerna kan erbjuda kunderna inom äldre- och handikappomsorg att själva välja utförare av olika tjänster som hemtjänst, service eller särskilt boende.

Nordanstig har beslutat att  LOV ska gälla inom hemtjänsten i vår kommun

I februari 2010 beslutade kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun att införa valfrihet inom hemtjänst. Det innebär att du som kund ska kunna välja vem som ska utföra den hjälp som du blivit beviljad.

Uppdaterad: 2016-04-11

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner