Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 19 juni 2018

Kvalitetsuppföljning - LOV

Fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än kommunen kan utföra hemtjänst men kommunen är fortfarande ytterst ansvarig. Det innebär ett ansvarar för att följa upp alla utförare, både de externa och den egna hemtjänsten, för att garantera en bra kvalitet på de insatser man får.

Nordanstigs kommun har arbetat med LOV sedan februari 2010 då kommunfullmäktige tog beslutet att införa valfrihet inom hemtjänst. I dag har kommunen avtal med två privata företag som är godkända för omvårdnad och service.
Läs mer om godkända utförare

Kvalitet och utveckling

Kommunen kommer regelbundet att följa upp genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Syftet med uppföljningarna är att kontrollera att utförarna av hemtjänsten följer de lagar och förordningar som gäller och att de uppfyller de kvalitetskrav som kommunen fastställt. För att kunna förbättra kundkvaliteten och ta reda på vad kunderna tycker är bra och vad som behöver förbättras kommer man även att följa upp med kundenkäter.

Utförarna bjuds också in till uppföljningsmöten med kommunen två gånger per år i syfte att utveckla verksamheten.

De kvalitetsundersökningar som görs har stor betydelse för kommunstyrelsens målstyrningsarbete. De svar som kommer fram ska ligga till grund för de beslut som politikerna ska fatta.

Kvalitetsuppföljning av genomförandeplaner

En genomförandeplan ska säkerställa att man får den hjälp man är beviljad genom biståndsbeslut. Den beskriver hur och när beviljade insatser ska utföras.

Enligt Nordanstigs kommuns gällande riktlinjer ska en genomförandeplan upprättas för varje kund. Planen ska upprättas av utföraren och kunden tillsammans vid första besöket när en utförare fått uppdraget. Reglerna gäller både för den kommunala hemtjänsten och de externa företag som utför hemtjänst.

Som en del av uppföljningen av kvalitet inom hemtjänsten gör vi årligen en kundundersökning, för att bland annat kontrollera hur utförarna lever upp till kravet om genomförandeplaner.

Uppdaterad: 2016-04-11

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner