Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Kundundersökning 2012

Omsorgs- och lärandenämnden beslutade på sitt sammanträde 2012-10-17 i §144 att ordet kund ska användas istället för brukare från 2013-01-01.

Nordanstig har bra hemtjänst 2012

Brukarna av hemtjänst tycker att de får den hjälp de vill ha och med god kvalitet. Det visar en undersökning som kommunen gjorde under våren 2012. Alla personer med hemtjänst och trygghetslarm i Nordanstig fick möjlighet att svara på frågor om vad man tycker om den omvårdnad och service man får.

Brukarna svarade bland annat på frågor om de tycker att de får den hjälp de vill ha, om de är nöjda med det bemötande de får av hemtjänstpersonalen och om de vet vem de ska vända sig till i olika situationer. Vi ställde även frågor om kontaktmän och om den planering som ska finnas för hur genomförandet av hemtjänsten ska göras.

Det var både brukare med utförare från privata företag och som har Nordanstigs kommuns hemtjänst och trygghetslarm som fick svara på frågorna.

Brukarna tycker att de är nöjda eller mycket nöjda

Brukarna tycker i stort sett likadant oavsett om de har hemtjänst genom privat utförare eller genom kommunen.

Det var 14 frågor att svara på och de fyra svarsalternativen var mycket nöjd, nöjd, missnöjd och mycket missnöjd.

  • Helhetsintrycket är att brukarna är mycket nöjda eller nöjda med sin hemtjänst. 50 % är mycket nöjda och 47,4 % nöjda.
  • Bemötandet som brukarna får av hemtjänstpersonalen tycker 99 % av brukarna att de är nöjda eller mycket nöjda med.
  • Delaktigheten i hemtjänsten är brukarna också nöjda med. 98 % tycker att de har inflytande över den omvårdnad och service de får.

 

Vi kommer att jobba vidare med
frågor om genomförandeplaner och kontaktmän

De frågor vi ställde om kontakmän och genomförandeplaner visade att många inte vet vem som är kontakman eller att man har en genomförandeplan. Det vi kan se i följdfrågorna tyder på att man kanske inte förstått frågan om genomförandeplan och kontaktman.

Vi kommer därför att jobba mer med att göra det tydligt för alla brukare vem som är kontaktman och informera mer om den planering som finns för att genomföra hemtjänsten, genomförandeplanen.

Genomförandeplanen

  • ska ge en samlad bild av hur hemtjänstinsatserna ska genomföras för den enskilde brukaren
  • brukaren och/eller dess företrädare gör planen tillsammans med utföraren
  • är till för att stärka brukarens inflytande och vara ett arbetsverktyg för personalen

Enligt kommunens gällande riktlinjer ska brukaren också erbjudas en kontaktman.

Kontaktmannen

  • är den person hos utföraren som har ett extra ansvar för att hålla god kontakt med brukaren, skaffar sig goda kunskaper om brukarens behov av service och omvårdnad och har ansvar för att brukarens behov är väl känt i arbetsgruppen
  • är med då genomförandeplanen görs
  • kan också ha kontakt med anhöriga eller gode män om det finns behov

Fakta om brukarundersökningen

Det var 14 frågor att svara på och 150 personer som svarade. Det är en svarsfrekvens på 66 % vilket är en låg andel men ger oss ändå vägledning i våra frågor.

Undersökningen har riktat sig till alla i Nordanstigs kommun som har hemtjänst, både de som har kommunen som utförare och de som har någon av de andra tre utförarna.

Även personer som genom Nordanstigs kommun bara har trygghetslarm har fått svara på frågorna, eftersom de möter hemtjänstens personal.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur brukarna ser på sin hemtjänst, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Frågarna har ställts bland annat utifrån gällande lagar och vad Socialstyrelsen tycker är viktigt.

Tidigare undersökningar av hemtjänsten i Nordanstigs kommun gjorde vi 2008 och 2011. Den vi nu har gjort 2012 är den första sedan vi införde LOV, lagen om valfrihet, i Nordanstig 2010. Vi kommer att göra en liknande undersökning varje år för att se att vi håller god kvalitet i vår hemtjänst. Se rutan med länkar till höger på den här sidan.

Vad är LOV?

Lagen om valfrihet betyder att den som har rätt till hemtjänst själv kan välja mellan olika utförare. Under 2011 var tre privata utförare godkända av Nordanstigs kommun.

Mer information om undersökningen

Omsorgs-  och lärandenämnden fick rapporten  i april 2012.

Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta

Margareta Sjögren
Kvalitetsuppföljare
Telefon 0652-361 95

Uppdaterad: 2016-08-12

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner