Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 11 december 2017

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Högkostnadsskydd - maxtaxa

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2017 är 2013 kr/månad.

Minimibelopp 2017

Högkostnadsskyddets schablonbelopp för 2017 är: 1/12 av prisbasbeloppet x 135,46 % för ensamstående över 61 år: 5057 kr 1/12 av prisbasbeloppet x 114,46 % för par över 61 år: 4273 kr För personer under 61 år räknas minimibeloppet upp 10% Ensamstående under 61 år: 5563 kr Par under 61 år: 4700 kr (prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr)
Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite p.g.a. kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning;säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende, matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1520 kr. Räknas ut enligt följande: mellanskillnaden mellan 3300 kr (råvaror + tillagning) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 1780 kr = 1520 kr (individuell del).

Ordinärt boende, matdistribution

Matdistribution HEL: (levereras varje dag)

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 788 kr. Räknas ut enligt följande: mellanskillnad mellan 1500 kr (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 712 kr = 788 kr (individuell del).

Matdistribution HALV: (levereras varannan dag eller mer sällan)

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 394 kr. Räknas ut enligt följande: mellanskillnad mellan 750 kr (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 356 kr = 394 kr (individuell del).

Förbehållsbelopp

Den enskilde skall ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp, individuell del och faktisk bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter: nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Serviceavgifter enligt standardtider i hemtjänsten
från 2017-01-01

 

Tim/mån

Kr/mån

Nivå 1

0 - 1,59

0 kr - 377 kr

Nivå 2

2 - 2,59

0 kr - 754 kr

Nivå 3

3 - 3,59

0 kr - 1090 kr

Nivå 4

4 - 4,59

0 kr - 1468 kr

Nivå 5

5 - 5,59

0 kr - 1845 kr

Nivå 6

6 - eller mer

0 kr - 2013 kr

 

 

 

Hemsjukvård

 

0 kr - 300 kr

Trygghetstelefon, analog

 

0 kr - 180 kr

Trygghetstelefon, digital


0 kr - 200 kr

 

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 300 kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr - 180 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har. Under 2016 kommer dessa att bytas ut till digitala trygghetstelefoner och då blir avgiften från 0 kr - 200 kr/månad.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningsförmåga.
Serviceavgiften kan inte bli högre än 2013 kr/månad.

Växelvård / Bållebo korttidsavdelning

Matabonnemang

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 110kr/dygn för mat, max 3300 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 67 kr/dygn eller max 2010 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Fasta avgifter på särskilda boenden

Hyra

 

Matabonnemang

3 300 kr/månad

Förbrukningsmaterial

   300 kr/månad för ensamstående

 

   450 kr/månad för par

 Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch- / Middagslåda

50 kr/st inkl. dryck

 

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch

50 kr

Fika

15 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Elfvik och Dagcenter

Lunch

45 kr

Kaffe/Te med smörgås

10 kr

Kaffe/Te

 5 kr

Överklagan

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för
biståndsenheten, Kerstin Hedman
0652-360 00, växel

Uppdaterad: 2017-12-04

Sidansvarig: Ann-Kristin Åkerlund, avgiftshandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund

Ann-Kristin Åkerlund

0652-361 51

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Avgiftshandläggare

Tommy Lundin

Ann-Kristin Åkerlund

0652-361 55

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
070-565 62 63

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner