Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Högkostnadsskydd - maxtaxa

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg kallas maxtaxan. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunerna får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård men i regel inte boende. Maxtaxan för år 2018 är 2044 kr/månad.

Prisbasbelopp 2018

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor

Minimibelopp 2018

Högkostnadsskyddets schablonbelopp för 2018 är: 1/12 av prisbasbeloppet x 135,46 % för ensamstående över 65 år: 5136 kr 1/12 av prisbasbeloppet x 114,46 % för par över 65 år: 4340 kr För personer under 65 år räknas minimibeloppet upp 10% Ensamstående under 65 år: 5650 kr Par under 65 år: 4774 kr.
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd.

Särskilt boende

Minimibeloppet kan variera lite p.g.a. kommunens justeringar för särskilda boenden, som el och grundutrustning;säng, madrass och sängbord (individuell del).

Fördyrad kost

Särskilt boende, matabonnemang

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 1420 kr. Räknas ut enligt följande: mellanskillnaden mellan 3300 kr (råvaror + tillagning) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 1880 kr = 1420 kr (individuell del).

Ordinärt boende, matdistribution

Matdistribution HEL: (levereras varje dag)

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 748 kr. Räknas ut enligt följande: mellanskillnad mellan 1500 kr (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 752 kr = 748 kr (individuell del).

Matdistribution HALV: (levereras varannan dag eller mer sällan)

Kompensering för kost, minimibeloppet höjs med 374 kr. Räknas ut enligt följande: mellanskillnad mellan 750 kr (kommunens råvaror+tillagning/månad) och konsumentverkets schablon för bara råvaror 376 kr = 374 kr (individuell del).

Förbehållsbelopp

Den enskilde skall ha tillräckliga medel för att klara utgifterna för bostad och personliga behov. Förbehållsbeloppet omfattar minimibelopp och individuell del.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir över efter: nettoinkomsten (inräknat bostadstillägg) minus förbehållsbeloppet.

Serviceavgifter enligt standardtider i hemtjänsten
från 2018-01-01

 

Tim/mån

Kr/mån

Nivå 1

0 - 1,59

0 kr - 383 kr

Nivå 2

2 - 2,59

0 kr - 765 kr

Nivå 3

3 - 3,59

0 kr - 1107 kr

Nivå 4

4 - 4,59

0 kr - 1490 kr

Nivå 5

5 - 5,59

0 kr - 1873 kr

Nivå 6

6 - eller mer

0 kr - 2044 kr

 

 

 

Hemsjukvård

 

0 kr - 300 kr

Trygghetstelefon, digital


0 kr - 200 kr

 

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är från 0 kr – 300 kr/månad.

Trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är från 0 kr - 200 kr/månad och beräknas utifrån den inkomst och boendekostnad man har.

Serviceavgift

Det är inkomsten som ligger till grund för avgiftsberäkningen och storleken på avgiften beror således på den enskildes betalningsförmåga.
Serviceavgiften kan inte bli högre än 2044 kr/månad.

Växelvård / Bållebo korttidsavdelning

Matabonnemang

Den som beviljas växelvård/korttidsvistelse debiteras 110kr/dygn för mat, max 3300 kr/månad.

Serviceavgift

Serviceavgift för vistelse på Bållebo är 68 kr/dygn eller max 2040 kr/månad.

Har man en beräknad serviceavgift i hemtjänsten sedan tidigare är det den som debiteras, fördelat på de dygn man vistats på Bållebo.

Fasta avgifter på särskilda boenden

Hyra

 

Matabonnemang

3 300 kr/månad

Förbrukningsmaterial

   300 kr/månad för ensamstående

 

   450 kr/månad för par

 Måltidsavgifter inom hemtjänsten, beviljad matdistribution

Lunch- / Middagslåda

50 kr/st inkl. dryck

 

Måltidsavgifter inom äldreomsorgens dagliga verksamhet, Albacken

Lunch

50 kr

Fika

15 kr

Måltidsavgifter inom omsorgens dagliga verksamheter Elfvik och Dagcenter

Lunch

45 kr

Kaffe/Te med smörgås

10 kr

Kaffe/Te

 5 kr

Överklagan

För eventuell överklagan av serviceavgift, kontakta enhetschef för
biståndsenheten, Kristina Ersson
0652-360 00, växel

Uppdaterad: 2018-02-27

Sidansvarig: Ann-Kristin Åkerlund, avgiftshandläggare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Avgiftshandläggare

Ann-Kristin Åkerlund

Ann-Kristin Åkerlund

0652-361 51

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Avgiftshandläggare

Tommy Lundin

Ann-Kristin Åkerlund

0652-361 55

Besöksadress
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner