Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 10 december 2018

Arbetsmarknadsenheten - individen i fokus

Alla deltagare hos oss har en individuell plan och en egen handledare. Uppföljning av den personliga utvecklingen görs regelbundet tillsammans med den enskilde och de myndigheter personen har kontakt med.

Vår huvudsakliga uppgift är att stödja och hjälpa den enskilde individen för att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden och nå egen försörjning genom sysselsättning, anställning eller studier.

Servicefunktion

Vi är en servicefunktion som arbetar för kommunens alla verksamheter. Vi ansvarar för genomförande och samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande insatser.

Arbete med individen i fokus

Vi hittar gemensamt de bästa lösningarna utifrån personens förutsättningar. Alla ungdomar och vuxna hos oss har ett individuellt mål, en plan och en egen handläggare. Uppföljning och utvärdering av insatsen och den personliga utvecklingen gör vi regelbundet tillsammans med den enskilde och de myndigheter personen har kontakt med. Det gör att vi löpande kan utveckla våra insatser.

Våra insatser

Insatserna genomförs individuellt, i grupp eller i kombination av båda delarna. Det kan handla om arbetsträning, arbetspraktik, språkpraktik, arbetsprövning eller annan individuellt utformad sysselsättning eller anställning. Andra insatser kan vara coaching, utbildning och vägledning. Vi har särskilda insatser för nyanlända.

Vi har en lokal överenskommelse

Via delegationen för unga till arbete (DUA) har vi en lokal överenskommelse, för att främja samverkan mellan stat och kommun i arbetet med ungdomar
16 -24 år.

Vi samarbetar med

  • Individ- och familjeomsorgen
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Hälsinglands Utbildningsförbund
  • arbetsledare och handledare inom kommunens verksamheter
  • lokala näringslivet
  • lokala föreningslivet.

Nordanstigs kommun har avtal med Samhalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De har som uppgift att bereda arbetshandikappade meningsfullt och utvecklande arbeten där behoven finns.

Rådgivning

Vi är rådgivande vid behov och behjälpliga för arbetsledarna i våra verksamheter vid förhandlingar och uppföljningar.

Vi administrerar stöd och ersättningar

För kommunens verksamheter administrerar vi stöd och ersättningar i form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och ersättning för asyl- och
flyktingmottagande från Migrationsverket.

Uppdaterad: 2017-09-08

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Arbetsmarknadssekreterare

Jennie Söderlund

Margit Lönnberg

0652-360 23
070-190 12 61

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

Christina Wallin

0652-360 22
070-241 30 91

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadshandläggare

Susanne Juuso Long

Susanne Juuso

0652-363 39
070-190 09 91

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

Margit Lönnberg

0652-360 24
072-534 17 00

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner