Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Flyktingenheten

Flyktingenheten samordnar kommunens mottagande och integration av flyktingar i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunens verksamheter och med andra lokala och regionala aktörer.

Flyktingenheten har till uppgift att på bästa sätt, i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, lokala och regionala aktörer medverka till att alla nyanlända flyktingar erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet och inträde på arbetsmarknaden.

Detta kan ske genom arbetsrelaterade aktiviteter i samverkan med Arbetsförmedlingen såsom planering och träffar med näringslivets organisationer och studiebesök på företag i kommunen. Skapa nätverk och forum där alla kan mötas i aktiviteter som gynnar integrationen och motverkar segregation är ytterligare några exempel.

Kommunen ska under 2017 ta emot 20 flyktingar anvisade av Migrationsverket.

Förhoppningen är att våra nya medborgare ska känna sig varmt välkomna och trivas samt se möjligheter och fördelar med att bo i Nordanstigs kommun.

Asyl- och flyktingmottagande - mångfald som tillväxtfaktor!

Vi kommer gärna till er förening eller arbetsplats på ett personalmöte, utbildningsdag eller under en fikarast. När ni vill helt enkelt.

Har ni 30 minuter? Vi har det och en massa information att ge.

Vi berättar om det vi kan och ni vill veta!

  • Hur många kommer och hur många ”tar vi hit”?
  • Vem är flykting?
  • Vad får de som kommer?
  • Vad gör dom?
  • Hur tryggar vi vår arbetskraftsförsörjning?
  • Har ni speciella frågor så förbereder vi svar om ni hör av er med dem före.

Kontakta oss så hittar vi en tid, vi kommer till er när det passar er.

Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknad och flyktingenheten

Telefon 070-668 35 90

Frivillig i Gävleborg

Gävleborgs län har ett projekt för integration av flyktingar och ensamkommande barn. Första delen av projektet Frivillig i Gävleborg avslutades i maj. Projektet är förlängt och etapp II är avslutad och projektet förlängt till 31 december 2016.

Information om projektet Frivillig i Gävleborg etapp I

Information om projektet Frivillig i Gävleborg etapp II

Information om projektet Frivillig i Gävleborg etapp III

Uppdaterad: 2017-09-08

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Flyktingassistent

Abdi Khalif

Abdi Khalif

0652-360 20
070-324 03 96

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Kristina J Gradin

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25
070-190 71 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner