Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Ekonomisk ersättning från staten

De kommuner som har flyktingmottagande får ersättning från staten i form av en grundersättning och schablonbelopp.

Nedan anges kortfattat de ekonomiska ersättningarna till kommunen. De angivna beloppen nedan är ersättningsbeloppen för år 2015.

Kommunen får varje år en grundersättning för att kunna ha en organisation med personal för mottagande och stöd till nyanlända flyktingar.

Kommunen får även ett så kallat schablonbelopp som betalas ut till kommunen i intervaller under en tvåårsperiod. Tvåårsperioden startar när en nyanländ kommer till kommunen.

Schablonbeloppen ska användas till att ordna förskola, skola undervisning i svenska för invandrare, socialt stöd och samhällsinformation.

Utöver dessa ersättningar får kommunen ytterligare ersättningar från Migrationsverket för målgruppen asylsökande, kommunplacerade flyktingar och ensamkommande barn.

Uppdaterad: 2017-09-08

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Flyktingassistent

Abdi Khalif

Abdi Khalif

0652-360 20
070-324 03 96

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Kristina J Gradin

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25
070-190 71 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner