Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Vem är flykting?

Anledningen för en person att vara på flykt kan vara olika.

En person kan tvingas fly på grund av att hemlandet utsatts för en miljökatastrof eller att det är krig i hemlandet. En person kan också vara förföljd på grund av ras, nationalitet, religiösa eller politiska uppfattningar, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Det finns ett antal internationella dokument som rör flyktingar och mänskliga rättigheter. Läs mer om detta på UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, hemsida

Förenta Nationernas (FN) flyktingkonvention

Sverige har skrivit under Förenta Nationernas (FN) flyktingkonvention. Detta innebär bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är en person flykting om det finns välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. En flykting kan också vara en person som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig, inbördeskrig eller naturkatastrof.

En person på flykt på grund av ovanstående kan komma till Sverige på olika sätt:

  • en person kan ta sig till Sverige och själv söka asyl här
  • en person kan söka asyl i Sverige om personen har anknytning till någon som redan är i Sverige som flykting, till exempel familjemedlem
  • en person kan komma till Sverige som kvotflykting.

Kvotflyktingar

De flesta flyktingar som Nordanstigs kommun tar emot är kvotflyktingar. Kvotflykting innebär att personen är registrerad som flykting hos UNHCR och sedan valts ut och beviljas uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket. UNHCR är en organisation inom Förenta Nationerna som ska slå vakt om flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande, rätten till asyl och en trygg fristad.

Personer som kommit till Sverige på egen hand

De personer som kommit till Sverige på egen hand för att söka asyl har Migrationsverket ansvaret för och det är vanligast att de bor på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på att deras ansökan om asyl i Sverige ska prövas.

De asylsökande som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden i Strömsbruk och Hassela, Nordanstig ingår inte i kommunens flyktingmottagande men kommunen ska erbjuda plats i barnomsorg och skola. För det får kommunen viss ersättning från Migrationsverket.

Uppdaterad: 2016-08-22

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Flyktingassistent

Abdi Khalif

Abdi Khalif

0652-360 20
070-324 03 96

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Kristina J Gradin

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25
070-190 71 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner