Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Riksfärdtjänst

För att kommunen ska vara skyldig att lämna ersättning för reskostnader krävs att den sökandes funktionshinder är stort och varaktigt.

Det innebär att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten. Ett annat krav för att tillstånd ska ges är att resan är särskilt kostsam för den sökande. Det betyder att resan inte kan göras till normala kostnader.

Ansökan om riksfärdtjänst ska lämnas in minst tre veckor före avresan. För resor vid större helger ska ansökan vara inlämnad minst 6 veckor före planerad resa.

Resor till annan kommun inom Gävleborgs län bedöms i enlighet med Lag om Riksfärdtjänst. Ansökan ska lämnas in minst 1 vecka före avresan.

Uppdaterad: 2016-04-27

Sidansvarig: Kristina Ersson, enhetschef biståndsenheten

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Beställning Färdtjänstresa

Telefon 0771-64 64 65

Avbokning

Telefon 0771-64 64 65

Frågor om sjukresor

Telefon 0771-65 01 01

Öppettider på beställningscentralen

Måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lördag/helgdagsafton
kl 07.00-22.00
Sön- och helgdag kl 08.00-22.00

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner