Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Individ- och familjeomsorg

Information, på flera språk,
om hur socialtjänsten arbetar

Individ och familjeomsorg, IFO, är en del av kommunens socialtjänst. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänst skall individ och familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten regleras främst av socialtjänstlagen och lokalt politiskt tagna beslut.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet

Inom individ och familjeomsorgen ryms verksamhet för många olika frågor och skeenden i människors liv.

Fastställa faderskap

I början av livet kan det till exempel gälla att fastställa faderskap för barn vars föräldrar inte är gifta med varandra.

Stöd till barn och familjer

Vi vet att det ibland kan vara jobbigt eller svårt att vara nybliven eller ensamstående förälder. När barnet blir tonåring är det inte ovanligt att man som förälder sätts på nya prov. Även däremellan kan man behöva stöd, både som barn och förälder. Här kan socialtjänsten erbjuda stöd i olika former, enskilt eller i grupp.

Kontaktperson-familj eller familjehem

Om du kan tänka dig att vara kontaktperson-familj eller familjehem till något barn som har behov av det, kontakta individ och familjeomsorgen för information. Behovet finns alltid. Kontaktpersonens-familjens eller familjehemmets sociala situation utreds alltid innan godkännande för uppdrag.

avsnittet har nr 15 på sidan i ovanstående länk och heter Om att göra en insats för ett barn

Familjerätt och adoption

Om man som föräldrar har separerat kanske det kan vara krångligt att få till samarbetet runt barnet. Socialtjänsten kan då hjälpa till med s.k. samarbetssamtal. Vi hjälper också till med rådgivning, överenskommelser/avtal gällande frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Har du frågor om adoption kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen för inledande information.

Ekonomiskt bistånd 

Perioder av tex. arbetslöshet, sjukdom eller liknande omständigheter kan ge en ansträngd ekonomi. I vissa fall kan det ge rätt till ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som det kallades tidigare.

Budget- och skuldrådgivning

Socialtjänsten kan också erbjuda budgetrådgivning och hjälp vid skuldsanering.

Missbruksenheten 

Andra frågor som socialtjänsten arbetar med är råd och behandling vid missbruks/ beroendeproblem- egna eller närståendes.  

Serveringstillstånd

Frågor som rör serveringstillstånd och tillsyn hanteras också av individ och familjeomsorgen.

Dödsboanmälan

När livet tagit slut kan man ibland få hjälp med en dödsboanmälan och vid behov begravningshjälp.
 
Alla uppgifter som rör enskilda personer skyddas av bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen. Det betyder att bara den som berörs av ärendet får ta del av uppgifterna om inte medgivande om annat lämnats.

Uppdaterad: 2018-01-26

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter

Jag mår inte bra

Du som är ung kan få hjälp om du inte mår bra.

Gå till sidan Hjälp till barn och unga

Kontakt

Socialchef

Kristina Berglund

David Lindqvist

0652-360 00 växel
070-669 24 31

Skicka meddelande till

Barn och familj Familjerätt

Mottagningsgruppen för
barn- och familjestöd

Skicka meddelande till

Anmälantelefon
Måndag-Fredag
klockan 09.00-12.00
och 13.00-15.00

0652-361 71

Telefontid
Måndag-Fredag
klockan 08.30-09.30

0652-362 31 reception
0652-360 00 växel

Fax
0652-361 50

Vuxen och Försörjningsstöd

Telefontid
Måndag-Fredag
klockan 08.30-09.30

0652-362 31 reception
0652-360 00 växel

Fax
0652-361 50

Efter kontorstid kan du kontakta Socialjouren 026-10 02 25Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner