Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Barn som far illa

Anmälan när det finns risk för att ett barn far illa

Om du misstänker att någon far illa kan du vända dig till socialtjänsten. De uppgifter du lämnar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha tydliga belägg för att situationen skall anses som tillräckligt riskfylld för att ringa socialtjänsten och meddela din oro.

Du kan vara anonym

Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar Ditt namn och telefonnummer. Fundera på varför du vill vara anonym. Ofta är det lättare för socialtjänsten att hjälpa barnet och dess familj om vi kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån.

Tänk på det här när du gör en anmälan

När du gör en anmälan är det bäst för barnet om du uppger namn och adress samt telefonnummer där vi kan nå dig. Det kan vara av vikt att kunna återkomma med frågor. Detta är önskvärt, men inte nödvändigt. Det viktiga är att vi får vetskap om att barnet behöver hjälp!
 
Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att det finns risk för att ett barn far illa:

 • Namn på barnet, barnets adress och telefonnummer.
 • Varför är du orolig för barnet? Beskriv gärna med exempel.
 • Hur länge har du varit orolig för barnet?
 • Vad tror du skulle hända om inget görs nu?
 • Var befinner sig barnet just nu?
 • Tror du det finns en akut fara för barnet? (Om ja, i så fall vilken?)
 • Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa? (Om ja, i så fall vilka och ålder? Om du känner till det)
 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet och/eller vårdnadshavarna?
 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Känner barnet till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/ informationen med dem det berör?

Vad händer efter att en anmälan lämnats?

När en anmälan mottagits avgör socialtjänsten hur vi ska agera och om ärendet skall utredas vidare. Sådan information får socialtjänsten inte lämna till den som anmält oro på grund av bestämmelser i sekretesslagen om inte barnets vårdnadshavare givit sitt samtycke till detta.
 
Vi informerar i generellt sett alltid vårdnadshavarna om anmälan. Först kallas vårdnadshavarna till ett samtal för en s.k. "förhandsbedömning". Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till hur allvarlig informationen/ anmälan är och vilken risk den innebär för barnet. Vi behöver ta ställning till detta för att erbjuda hjälp eller för att kunna avsluta ärendet utan någon mer kontakt. Hur man ska gå vidare beslutar en socialsekreterare. Om ärendet avslutas här kommer vare sig barnet eller föräldrarna att finnas i socialtjänstens personregister.
 
Om det framkommer att barnet och/eller dess vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning. För en sådan utredning används Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystem BBIC (Barns Behov i Centrum). Syftet är att utreda barnets och dess vårdnadshavares eventuella behov av stöd och hjälp och hur socialtjänsten kan vara behjälplig med detta. Först görs en utredningsplan för hur utredningen praktiskt kommer att genomföras. En utredningskall inte göras mer omfattande än vad som anses nödvändigt. Utredningen skall göras så snabbt som möjligt och vara färdig senast inom fyra månader. Utredningen skall färdigställas även om familjen flyttar till annan kommun.

Uppdaterad: 2018-11-13

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Anmälantelefon

Anmälantelefon
Måndag-Fredag
klockan 09.00-12.00
och 13.00-15.00

0652-361 71

Socialjouren

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot/våld.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska man ringa telefonnummer 112.

Kontakt och öppettider

Ring socialjouren på telefon

026-10 02 25

Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00

Fredag kl. 17.00–02.00

Lördag kl. 16.00–02.00

Söndag kl. 16.00–23.00

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren har stängt så kan man ringa polisen på 114 14. Polisen kontaktar då socialjourens beredskap.

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den gemensamma socialjouren är stationerad i Gävle.

Jag mår inte bra

Du som är ung kan få hjälp om du inte mår bra.

Gå till sidan Hjälp till barn och unga

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner