Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Överklagan, synpunkts- och klagomålshantering

Överklagande av beslut

Många frågor hanteras genom en ansökan, en utredning och ett beslut. Om en ansökan inte beviljas på det sättet du tänkt dig kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

En överklagan skall vara skriftlig och skickas inom tre veckor till:

Nordanstigs kommun

Individ och familjeomsorgen

Box 56

820 70 Bergsjö


Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du ville skickas ärendet till Förvaltningsrätten i Falun för att prövas i domstol.  

Om du har synpunkter på verksamheten

Om du har synpunkter på verksamheten och bemötandet vill vi gärna veta det. Du kan tala med din handläggare eller du kan välja att lämna synpunkterna via kommunens sida för synpunkter och frågor eller via brev eller mail.

Du kan också vända dig direkt till IVO (eller JO) som har tillsyn över landets socialtjänster.    

Uppdaterad: 2016-10-27

Sidansvarig: Malin Rutström, tf.socialchef

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner