Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Försäljning av folköl

För att få sälja eller servera folköl (öl klass II) ska en anmälan göras till kommunen senast när verksamheten påbörjas. I Nordanstigs kommun är det tillståndsenheten som tar emot anmälan.

Anmälningsblankett finns här nedan.

Krav på lokal och försäljning eller servering av mat

De bestämmelser som gäller för försäljning och servering av folköl finns i alkohollagen (2010:1622).

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och registrerad enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § livsmedelslagen. Registreringen utfärdas av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

För att få sälja eller servera folköl måste man sälja matvaror eller servera mat. När det gäller försäljning av matvaror menas ett någorlunda brett urval av produkter ur det sedvanliga livsmedelssortimentet. Enbart kioskvaror såsom glass, godis, snacks eller liknande räcker inte. Vid servering av folköl ska servering av maträtter samtidigt bedrivas. Enkla rätter som pizza och pajer godtas. Korv med bröd och smörgåsar räknas däremot inte som lagad mat.

Åldersgräns 18 år och skyltning

Den som säljer eller serverar folköl ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, annars får ölen inte lämnas ut. Vid tveksamhet om en köpares ålder bör legitimation begäras om personen ifråga ser ut att vara under 25 år.

Folköl får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att den ska lämnas vidare till någon som inte fyllt 18 år (så kallad langning). Skylt om åldersgränsen 18 år ska finnas vid kassa och ölmonter.

Egentillsyn

Den som säljer folköl är skyldig att utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen samt utarbeta ett program för egentillsynen. Syftet med egentillsynen är att handlaren ska ha kontroll över folkölsförsäljningen och säkerställa att försäljningen sker i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Handlaren är skyldig att se till att personalen har de kunskaper som krävs för att försäljningsreglerna ska följas.

Tillsyn

Tillsynen över att folkölsförsäljningen bedrivs enligt gällande regler utövas av kommunen och polismyndigheten. Tillsynen i Nordanstig ansvarar Hudiksvalls kommun för sedan den 1 november 2011. Hudiksvalls kommun sköter handläggning och tillsynsärenden gällande folköl, tobak, serveringstillstånd samt kontroller av försäljning av receptfria läkemedel.

Uppdaterad: 2017-10-04

Sidansvarig: Laila Hellberg, utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Utredare
Hudiksvalls kommun

Laila Hellberg

0650-198 13
072-710 49 33

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner