Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 18 november 2018

Stöd till barn och familjer

Vi vet att det ibland kan vara jobbigt eller svårt att vara nybliven eller ensamstående förälder. När barnet blir tonåring är det inte ovanligt att man som förälder sätts på nya prov. Även däremellan kan man behöva stöd, både som barn och förälder. Det kan till exempel gälla relationskonflikter, aggressionsutbrott eller kriminalitet. Här kan socialtjänsten erbjuda stöd i olika former, enskilt eller i grupp.

Kontakperson / kontaktfamilj

En form av stöd som individ och familjeomsorgen kan hjälpa till med vid behov, är kontaktmannaskap. Behovet kan tex. uppstå om familjen har flyttat långt från det naturliga nätverket och är isolerade. Eller om man som ensamstående förälder är sjuklig kan man vara i behov av avlastning och stöd under en period. Föräldern kan också ha andra begränsningar eller problem som gör att barnet behöver en stödperson- eller familj. Detsamma kan uppstå om förälder och ungdom är i stark och långvarig konflikt.

Kontaktperson/-familj är ett bistånd enligt socialtjänslagen och utgår från ett beslut. Ansökan om kontaktmannaskap görs av vårdnadshavare och följs av en utredning av barnets behov.

Om du kan tänka dig att vara kontaktperson eller familj till något barn som har behov av det, kontakta individ och familjeomsorgen för mer information. Behovet finns alltid. Kontaktpersonens/-familjens sociala situation utreds alltid innan godkännande för uppdrag.

Individuellt anpassat stöd

​Det är inte alltid det finns ett färdig paket. Ibland kommer man i utredningen fram till ett behov av ett individuellt anpassat stöd. Stödet utformas i samråd mellan socialsekreterare, barn och vårdnadshavare. Stödet utförs sedan av familjebehandlare eller, vid behov, av andra aktörer.

Barngrupper

Individ och familjeomsorgen har möjlighet att vid behov erbjuda grupp för barn i familjer med problem.

Rådgivande samtal

Allmänheten kan ringa och rådgöra med en socialsekreterare i olika frågor som hör till livet som tex. ekonomiska bekymmer, om man är orolig för ett barn eller en anhörig, budgetrådgivning, vårdnadsfrågor mm.

Stödsamtal

Stödsamtal är ett bistånd enligt socialtjänslagen och utgår från ett beslut. Ansökan om stödsamtal följs av en utredning av behovet. Stödsamtal genomförs av socialsekreterare/familjebehandlare utifrån uppgjord planering.

Familjehem och HVB

Ibland kan det av olika anledningar, för en period, bli aktuellt att barnet/ungdomen behöver vistas utanför hemmet. Detta kan vanligtvis ske i familjehem, men om det finns specifika behov även i hem för vård eller boende (HVBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Placering av barnet/ungdomen föregås av en utredning av barnets/ungdomens behov och är ett beslut enlig socialtjänstlagen (SoLlänk till annan webbplats) och i undantagsfall lagen om vård av unga (LVUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).
 
Om du kan tänka dig att vara familjehem till något barn som har behov av det, kontakta individ och familjeomsorgen för information. Behovet finns alltid. Familjehemmets sociala situation utreds alltid innan godkännande för uppdrag.
 
Föräldrars försörjningsskyldighet upphör inte då barn vid behov placeras i familjehem eller HVB. Kommunen tar i de fall ut en avgift som är baserad på förälderns ekonomiska situation.

Uppdaterad: 2018-01-26

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Telefontid
Måndag-Fredag
klockan 08.30-09.30

0652-362 31 reception
0652-360 00 växel

Fax
0652-361 50

Besöksadress

Kommunkontoret
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Du som är ung kan få hjälp om du inte mår bra.

Gå till sidan Hjälp till barn och unga

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner