Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Personlig assistans

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och ännu inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som du får för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Du som beviljas personlig assistans bedöms bland annat ha behov av hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, förflyttning, inta måltider och att kommunicera med andra.

Du kan också få assistans för andra personliga aktiviteter, om du inte kan få hjälp med dem på annat sätt.

Ansöka om personlig assistans

Kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), det grundläggande ansvaret för personlig assistans.

Du som har behov av assistans mindre än 20 timmar per vecka ska ansöka om personlig assistans hos kommunens biståndshandläggare enligt LSS.

Om ditt behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka ska ansökan göras hos Försäkringskassan. Du kan då få assistansersättning beviljad enligt SFB, socialförsäkringsbalken. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Personlig assistans beviljas upp till 65 års ålder.

Utförare av assistans

När du fått beslut om att du är beviljad personlig assistans kan du välja vem som ska utföra assistansen.

Nordanstigs kommun har beslutat att införa LOV (Lagen om valfrihet) inom personlig assistans. Det innebär att om du som kund vill ha din assistans genom kommunen får du något av de företag som kommunen har godkänt och som står i tur på en turorningslista som utförare.

Välja utförare

Du har olika möjligheter när du ska välja assistans. Du kan -

  • välja Nordanstigs kommun och får då något av de privata företag som kommunen har avtal med genom LOV och som utför assistansen på uppdrag av kommunen
  • vara din egen arbetsgivare
  • anlita ett koperativ
  • välja ett annat privat assistansföretag, än det som kommunen har avtal med

Uppdaterad: 2016-08-26

Sidansvarig: Malin Rutström, vård- och omsorgschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner