Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 19 juni 2018

Information till utförare

Till dig eller er som är intresserad av att bedriva verksamhet inom personlig assistans i Nordanstigs kommun inom LOV.

Ansökningar kan lämnas in fortlöpande
- ingen sista ansökningsdag.

Vad innebär LOV?

LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom personlig assistans innebär att den som blivit beviljad assistans enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SFB (socialförsäkringsbalken) har möjlighet att välja kommunen som anordnare av sin assistans och får då något av de företag som kommunen tecknat avtal med som utförare av sin assistans.

Hur stor är uppdragets omfattning?

I Nordanstigs kommun juli 2016 var det 23 personer som hade personlig assistans enligt SFB med sammanlagt ca 2870 timmar assistans per vecka. Personlig assistans enligt LSS omfattade 7 personer med sammanlagt ca 220 timmar assistans per vecka.

Antalet beviljade timmar beslutas huvudsakligen av Försäkringskassan. Den enskilde får beslut om ett antal assistanstimmar som sedan ersätts med den statliga assistansersättningen.

Vad innebär uppdraget?

  • De utförare som godkänns av kommunen ska kunna erbjuda personlig assistans utifrån den specifika kundens behov av stöd och personlig omvårdnad. Insatserna utgår från LSS och SFB.
  • Den som ansöker om att bli utförare ska kunna vara verksam i hela Nordanstigs kommun.
  • Utförare kan inte välja kund.

I övrigt gäller de villkor som specificeras i anbudshandlingarna. 

Uppdaterad: 2018-06-08

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner