Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Kvalitetsuppföljning av personlig assistans

Nordanstigs kommun är ansvarig för att garantera en bra kvalitet på den personliga assistans som ges. Vi följer regelbundet upp verksamheten genom tillsyn och kundundersökningar för att se till att den som utför assistansen följer de lagar och förordningar som gäller.

Vi har lagt ut personlig assistans på privat utförare. Genom införandet av LOV (lagen om valfrihet) inom personlig assistans utför de privata företag som vi har har avtal med den assistans som vi tidigare själv utförde.

Vi är fortfarande ytterst ansvarig och har ett ansvar att följa upp de utförare som vi har avtal med, för att garantera en bra kvalitet på det stöd och den service som kunderna får.

Kundundersökningar

För att få veta vad kunderna tycker är bra och vad som behöver förbättras följer vi upp med kundenkäter och intervjuer. Det är viktigt att det stöd och den service som ges håller en hög kvalitet och att den som har personlig assistans får ett gott bemötande och känner sig trygg med sin assistans. Om det är något som inte fungerar bra vill vi kunna ändra på det.

I dagsläget har vi inte någon som valt assistans genom kommunen därför har vi ingen uppföljning att redovisa.

Här hittar du de kunduppföljningar som vi gjort tidigare.

Uppdaterad: 2018-08-09

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner