Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Projektarkiv

Här kan man ta del av de projekt inom IT-strategin som är avslutade eller inte längre aktuella.

Sambruk

Sambruk är ett samarbetsprojekt mellan ett 70-tal kommuner för att skapa en gemensam grund för utvecklingen av kommunala e-tjänster. Det övergripande syftet med kommunala e-tjänster är att förbättra kommunal service och tillgänglighet för medborgarna och företagen samt att sänka kostnaderna för den kommunala förvaltningen och därmed bidra till en samordnad offentlig förvaltning. I Nordanstigs kommun jobbar vi nu med ett projekt som ska effektivisera administrativa processer och utveckla e-tjänster vid tidrapportering mellan assistansberättigade, assistansutförare, kommunerna och Försäkringskassan.

Läs mer om Sambruk härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompetensstegen

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning.Nordanstigs kommun kommer att inom ramen för beviljade medel i Kompetensstegen genomföra kompetensutveckling inom dokumentation och IT, samt höja grundkompetensen hos omsorgspersonalen för att på bästa sätt ge stöd och service till kommunens omsorgstagare utifrån gällande lagstiftning.

Uppdaterad: 2013-12-17

Sidansvarig: Agneta Tingelöf, projektledare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Projektledare
IT Vård o omsorg

Agneta Tingelöf

Agneta Tingelöf

070-191 25 21

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner