Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Att ge förslag till beslut

Vill du föra fram ett förslag kan du vända dig till en av våra politiker. Kan du övertyga henne/honom kan hon/han i sin tur lämnar en motion till kommunfullmäktige.

En ledamot i fullmäktige kan också ta upp ett ämne, en så kallad  fråga eller interpellation, under ett fullmäktigemöte. Frågan vänder sig då till den politiker som är berörd av ärendet, som i sin tur får i uppdrag att besvara frågan vid nästa sammanträde.

Du kan även välja att yttra dig under allmänhetens frågestund. Du kan lämna din fråga till

Nordanstigs kommun
Kommunkontorets kansli
Box 56
820 70 Bergsjö

Du kan även maila din fråga till vår kommunsekreterare Eva Engström.

Tar du upp en fråga under allmänhetens frågestund ska du vara närvarande under det aktuella fullmäktige sammanträdet.

Så här gör du för att kontakta våra politiker

Du kan vända dig till dem via brev, telefon eller e-post, se våra politiker - förtroendevalda i menyn till vänster.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson kan du nå via e-post eller telefon
Du kan även välja att vända dig till kommunens tjänstemän, som i sin tur för fram ärendet till våra beslutsfattare.

Du kan kontakta en tjänsteman på flera olika sätt:

1 E-post; förnamn.efternamn@nordanstig.se
2 Brev; Nordanstigs kommun, Box 56, 820 70 Bergsjö
3 Ringa till kommunkontoret och prata med en tjänsteman;
växel 0652-360 00

Oavsett vilket sätt du använder för att kontakta en tjänsteman, så avgör han eller hon om ärendet ska vidare till kommunstyrelsen eller om det kan handskas på tjänstemannanivå. Det kan ju vara ett ärende som går att lösa utan att det behövs ett politiskt beslut. Anser kommunstyrelse att det är ett ärende som de bör ta upp, får tjänstemannen i uppdrag att föra fram ett förslag, som sedan går via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Ordförklaringar

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs således mellan den som har ställt frågan och den som har i uppdrag att besvara den. Detta till skillnad mot en motion, där alla ledamöter kan delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Uppdaterad: 2016-08-10

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner