Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Kommunstyrelse (KS) till 30 juni 2013

Ledamöter i Kommunstyrelsen 2011-2013-06-30

Monica Olsson (S), Ordf., Stig Eng (C) V.ordf.
Katarina Bylin (S), Sven-Åke Eriksson (C), Per-Ola Wadin (FP), Sven-Erik Sjölund (S), Per-Åke Kardell (C), Ulf Lövgren (S), Kajsa Gladh (M), Bengt-Ola Olsson (S), Maria Karström (KD), Petra Modée (V) och Håkan Larsson (M).

KS mars 2013

Kommunstyrelsen har den ledande rollen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den har den ledande politiska rollen och samordnar/utvecklar kommunens totala verksamhet.

Det är kommunstyrelsen som ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs och den har uppsikt över alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har också direkt ansvar för kommunens ekonomi, översiktlig planering, kommunala bolag, mark och fastigheter, information och räddningstjänst. Näringslivsfrågor, civilt försvar och arkiv hör också till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Man kan säga att kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens intressen. Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningsarbetet och ansvarar för genomförande av de politiska beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Tretton ledamöter väljs

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige.

Uppdaterad: 2016-08-04

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner