Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens mål 2013 - beslutade i KS § 24/2013-03-07

  1. Under 2013, fortsätta att utveckla former för ungdomars delaktighet och inflytande.
  2. Företagarna i kommunen ska i huvudsak vara nöjda med kommunens service. Det genomsnittliga NKI-resultatet (Nöjd Kund Index) ska vara lägst 66.
  3. Under 2013 ytterligare förstärka aktiviteter i de prioriterade nationella folkhälsomålen 3 och 11. Dessa är att stödja barn och ungdomars uppväxtvillkor respektive att verka i det förebyggande arbetet med tobak, alkohol och andra droger.
  4. NRI- resultatet (Nöjd region index) i 2013 års medborgarundersökning avseende trygghet ska bevaras.
  5. Under 2013 fortsätta att arbeta för att utveckla kvalitén i den kommunala servicen.
  6. Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften i Nordanstig.
  7. Kommunens personalpolitik ska vara tydlig, känd och väl förankrad i en värdegrund som överensstämmer med verksamhetens mål.


Kommunstyrelsens mål tidigare år

Uppdaterad: 2016-04-07

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner