Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

Omsorgsutskottet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2013 beslutades om fyra utskott.

Omsorgsutskottet

1. Omsorgsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.

2. I omsorgsutskottets verksamhet ingår

 • kommunal hälso- och sjukvård
 • ​äldreomsorg
 • omsorg om funktionshindrade
 • hemsjukvård
 • individ- och familjeomsorg
  • dödsboanmälan
  • serveringstillstånd
  • budget- och skuldrådgivning
  • försörjningsstöd
 • biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och servcie till vissa funktionshindrade
 • kost och städ
 • anhörigstöd
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och undervisning i svenska för invandrare
 • färdtjänstens och riksfärdtjänstens ekonomi och reformering av regelverk
 • flykting- och invandrarverksamhet
 • arbetsmarknadsverksamhet
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområden.

3. Omsorgsutskottets uppgifter

 • bereda samtliga ärenden som rör omsorgsutskottets verksamhet
 • uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde
 • fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Uppdaterad: 2018-03-27

Sidansvarig: Margareta Sjögren, utskottssekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Omsorgsutskottets
ordförande

Åke Bertils (S)

Åke Bertils


070-288 09 21

Skicka meddelande till

Omsorgsutskottets
vice ordförande

Carina Ohlson (C)

Carina Olsson


073-653 36 13

Skicka meddelande till

Utskottssekreterare

Margareta Sjögren

Ulla Hånell

0652-361 95

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner