Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 9 december 2018

Skola

Den del i i en undersökning som vi gjort handlar om skolan och är kanske det som ligger ungdomarna närmast om hjärtat. Hur upplever Nordanstigs ungdomar sin skolgång och vad har de för idéer för att utveckla skolan?

Vår ungdomssamordnare har träffat några ungdomar i maj 2011 för att diskutera vidare kring temat skola. De första tankarna fick vi i undersökningen LUPP:en.

I skolan är kompisar viktiga

- och vuxna behöver stötta mer

Gång på gång får vi rapporter om ungas situation i skolan, men hur ser det egentligen ut bakom siffrorna? I den LUPP-undersökning som Nordanstigs kommun gjorde under hösten 2010 kan vi bland annat läsa att nästan fyrtio procent av eleverna i högstadiet upplever att det är dålig stämning i skolan.

- Vissa har ju ett bättre gäng och andra ett sämre, säger en av deltagarna i denna fokusgrupp.

Ungdomarna diskuterar vidare och är överens om att kompisarna spelar en stor roll i högstadiet. Bland annat märker de att flera av dem som nyss börjat på skolan, eller kommer från andra länder, blir utanför. Ungdomarna vill gärna se en förändring, men vågar inte själva ta första steget. Det blir snart tydligt att det behövs mer stöd till ungdomarna och att det inte är något som kommer att förändras av sig själv.

Ömsesidig respekt och bemötande av vuxna i skolan kan stoppa mobbningen

Vi diskuterar vidare kring bemötande och mobbing i skolan. En av ungdomarna säger att de inte känner att deras problem blir tagna på allvar.

- Man har bara respekt för vissa lärare eftersom det bara är vissa lärare som visar respekt för oss. Om en lärare kränker en av eleverna så säger de typ bara att "ja då får han väl sluta med det då" och sen så händer inget mera.

I dialog med skolan framhåller de skolans likabehandlingsplan som ett viktigt verktyg och att man jobbar med den varje gång det händer något. Men vem har rätt? Jag tror att bägge har rätt och att problemet snarare är att eleverna inte ser vad som händer. Lösningen på det kan vara så enkel som att man är tydligare med vilka åtgärder man faktiskt gör och är noga med att kommunicera detta till ungdomarna. Med respekt för individens integritet såklart. Bemötande, mobbing och kränkningar är något som man måste jobba med varje dag.

Ungdomarna vill höja statusen på elevråden på olika sätt

Ungdomarna känner också att elevrådet är något som man måste jobba mer med.

- Elevrådet tas inte på allvar. De tar upp vissa saker men det händer ju ingenting så vi har tappat förtroendet. Vi frågar alltid klasserna om de har några frågor eller förslag till elevråden men det är aldrig någon som kommer med något eftersom de vet att det aldrig händer något, säger en av ungdomarna.

Elevrådets status måste höjas genom att de får arbeta med verkliga och aktuella frågor och att de regelbundet får utbildning och information om deras rättigheter. Först när elevråden får verkligt inflytande kan vi komma ifrån att vissa går på elevrådsmöten för att skippa lektioner och att klasserna inte har några förslag. Istället kan vi få engagerade elever som gärna vill hjälpa till att utveckla skolan och vårt samhälle.

Kristina Källström-Gernes

Uppdaterad: 2015-07-10

Sidansvarig: Christin Hübenette, ungdoms-, brå- och folkhälsosamordnare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Ungdoms-, Brå- och
folkhälsosamordnare

Christin Hübenette

Frida Stoltz

0652-362 14
073-275 54 95

Skicka meddelande till

Fritidskonsulent

Andreas Mossnelid

Marika Engberg

070-578 31 40

Skicka meddelande till

Länkar
  • MUCF,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Myndigheten för  ungdoms och- civilsamhällesfrågor

Jag mår inte bra

Du som är ung kan få hjälp om du inte mår bra.

Gå till sidan Hjälp till barn och unga

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner